Hoe nu verder met zwembad De Dolfijn; gemeente Hoogeveen doet onderzoek

De gemeente Hoogeveen laat onderzoek doen naar toestand en de wensen rond zwembad De Dolfijn. Dat is nodig omdat de bouw van een ijsbaan in combinatie met een zwembad in september definitief is afgeblazen.

De huidige technische en bouwkundige staat van het zwembad wordt daarbij onder de loep genomen. Dit is nodig om een beeld te krijgen van de noodzakelijke investeringen en onderhoudskosten, maar ook om te kijken of het bad nog veilig gebruikt kan worden. Afgelopen jaren is het onderhoud sober uitgevoerd met het oog op nieuwbouw nabij de ijsbaan (die afgeblazen is).

Voorzieningen

Ook moet bepaald worden hoe uitgebreid het zwembad in de toekomst moet worden ingericht; denk aan de grote van de baden, al dan niet een wedstrijdbad, recreatiemogelijkheden en een voorziening waarbij de bodem beweegbaar is voor speciale doelgroepen. Vervolgens wordt een aantal scenario’s uitgewerkt. Dit onderzoek is in het voorjaar klaar.

Historie

De Dolfijn is in 1969 gebouwd. Vijf jaar later is het bad uitgebreid met het wedstrijdbad. In 1999 is het zwembad voor het eerst gerenoveerd. In 2012 volgde een tweede upgrade en een levensduurverlenging voor 10 tot 15 jaar. De veroudering in het zwembad is zichtbaar aanwezig, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Beperkingen

Bovendien heeft het huidige zwembad beperkingen heeft voor diverse gebruikers; recreatief, doelgroepen en zwemsport. Op basis van diverse scenario’s kan een keuze gemaakt worden voor de toekomst van het zwembad in Hoogeveen.