De wolf houdt de gemoederen schapenhouders volop bezig

Regio - Een kleine vijf jaar na de komst van de eerste wolf in Drenthe wordt de impact van wolven steeds groter. „In Het Grote Zand nabij Hooghalen zijn de afgelopen weken tenminste 18 schapen aangevallen en doodgebeten”, aldus Albert Kerssies betrokken bij de schaapskudde Ruinen en Stichting Behoud Drentse schaapskuddes.

Daarmee komt het aantal doodgebeten schapen in Drenthe na de komst van de eerste wolf op zo’n tachtig stuks. „Begin maart 2015 kwam de eerste wolf door Drenthe. Er werd toen nog wat lacherig over gedaan, omdat deze wolf veel langs de straten liep, een voor wolven minder kenmerkend gedrag. Na twee dagen was ze onze provincie en ons land ook weer uit.”

In 2016 en 2017 bleef het relatief rustig met zwervende jonge wolven, maar in 2018 werden 45 schapen doodgebeten. Door heel Drenthe vielen er slachtoffers. In het jaar 2019 verliep het eerst relatief rustig, tot er rond half november dode schapen werden gevonden nabij Eext, Grolloo, Anderen en Hooghalen. „Begin 2020 nam de hectiek sterk toe, doordat er op 4 en 13 januari in het natuurgebied Het Grote Zand ten oosten van Hooghalen in totaal tenminste 18 schapen werden doodgebeten. In het voorjaar van 2019 werden daar ook al tien schapen het slachtoffer. Dit natuurgebied van hoofdzakelijk heide is van Stichting Het Drentse Landschap. Men heeft inmiddels de schapen uit het natuurgebied gehaald om ergere schade te voorkomen.”

Vergoeding voor rasters

„De ontwikkelingen in de laatste paar maanden houden de gemoederen in schapenhoudend Drenthe nogal bezig”, weet Kerssies. „De roep om wolfwerende rasters neemt toe, omdat elke schapenhouder in eerste instantie gaat voor het beschermen van zijn of haar schapen. Maar wie draait er op voor de kosten? Zolang er sprake is van zwervende wolven worden gedode schapen tegen de dagwaarde vergoed door de Provincie, maar er is nog geen provinciale vergoeding voor het plaatsen van effectieve rasters. Dat komt pas in beeld als een wolf zich blijvend vestigt in onze provincie. Een wolf moet dan tenminste zes maanden in een zelfde gebied verblijven en daar is nu nog geen sprake van. Wel op de Veluwe, waar paarvorming plaatsvond en jongen werden geboren. Een tijdelijke werkgroep bespreekt de problematiek en zoekt naar oplossingen. Het advies aan de Provincie is om zo spoedig mogelijk een formele Gebiedscommissie op te starten en tevens geld beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van wolfwerende rasters. De natuurbeherende instanties werken aan een nieuw beleids-en beheerplan.”