Kans op nieuwe, zware ingrepen in Hoogeveen ('preventief toezicht door provincie niet op zeer korte termijn')

Het huishoudboekje van de gemeente Hoogeveen staat er slechter voor dan ooit. Als er niet snel iets verandert, wachten nog veel meer en ingrijpender bezuinigingsmaatregelen.

Dat beeld schetste wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) donderdagavond na vragen van het CDA. Die partij maakt zich grote zorgen over de belabberde financiële situatie.

Piepen en kraken

,,Hoeveel kans is er op preventief toezicht door de provincie Drenthe’’, wilde CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze weten. ,,Want zo ernstig als nu is het nog niet geweest.’’

Van der Heide schat in dat preventief toezicht door de provincie, zoals bij Assen, ‘niet op de zeer korte termijn’ in Hoogeveen de situatie wordt. Bij deze vorm van toezicht moet een gemeente voor elke nieuwe uitgave eerst toestemming vragen.

Zolang Hoogeveen sluitende begrotingen kan leveren, blijft de provincie op afstand, stelde de wethouder. Maar het piept en kraakt wel steeds harder.

Somber

De opsomming stemt somber. Hoogeveen stevent op een tekort af van mogelijk 5 miljoen euro (Wmo en Jeugdzorg) over 2019, het spaarvarken is bijna leeg, het weerstandsvermogen (spek op de botten) is ver onder de maat en er is kans op nieuwe tekorten, mede doordat de uitgaven in Wmo en Jeugdzorg nog steeds stijgen.

Hoogeveen heeft snel en structureel geld nodig uit ‘Den Haag’. ,,Er is namelijk geen zicht op verbetering van de financiële situatie’’, sprak de wethouder. Hij deed een oproep aan de gemeenteraad om de uitdaging gezamenlijk aan te gaan.

Plan B?

Het CDA wilde nog weten of Hoogeveen ook een ‘plan B’ heeft, indien de begroting niet meer op orde dreigt te komen. ,,Daar gaan we aan werken’’, antwoordde Van der Heide, die de mogelijkheid schetste van ‘aanvullende afspraken’.

In dat geval volstaan (kleinschalige) bijstellingen niet meer, maar moet de gemeente zwaar ingrijpen in (geplande) investeringen en het voorzieningenniveau.

Onlangs liet het Hoogeveense college al weten de grenzen van de wet op te zoeken. Als signaal aan het Rijk om met meer geld over de brug te komen. Nieuwe bezuinigingen en ingrepen ondermijnen de leefbaarheid in de gemeente, waarschuwen burgemeester en wethouders.