Parkeren in Hoogeveen: het liefst gratis, maar dat wordt 'm niet (want dan schiet de gemeente een gat in de begroting)

De gemeente Hoogeveen wil nieuw beleid voor parkeren opstellen. Een enquête vormde de eerste indicatie. Grootste wens: gratis parkeren! Grootste uitdaging: er moet jaarlijks zo’n 2,8 miljoen euro binnen geharkt worden.

Dat bedrag staat namelijk in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het huidige parkeerbeleid (uit 2011) is echter gedateerd: het autogebruik neemt nog steeds toe, er is nieuwbouw gepleegd, het horeca-aanbod is uitgebreid en de parkeerpleinen zijn hard aan een opknapbeurt toe.

Lagere opbrengst

Wat ook niet helpt zijn de opbrengsten in de voorbije jaren: gemiddeld vallen die 4 tot 5 ton lager uit. Eind 2018 heeft de gemeenteraad onder meer besloten de parkeertarieven met 20 cent per uur te verhogen, om daarmee 4,5 ton extra in het parkeerlaatje te krijgen.

Maar de raad wil ook een nieuw beleidsplan waarin de mening van inwoners, ondernemers en bezoekers doorklinkt. Een flitsenquête die eind vorig jaar werd gehouden, leverde meer dan 1700 reacties op.

‘Het lost niets op’

Meest opvallende uitslag: ruim 80 procent wil gratis kunnen parkeren, zo dicht mogelijk bij de winkels. Dat eerste is volgens wethouder Erwin Slomp ‘best een leuk idee’. Maar, voegde hij er snel aan toe: ,,Het lost niets op.’’

Daarmee doelde hij op de prikkel om de auto te laten staan (‘die is er dan niet’) en minder investeringen in onder meer sport en onderwijs, die betaald worden uit de parkeerinkomsten. ,,Gratis parkeren schiet een gat in de begroting’’, hield Slomp de aanwezigen in De Tamboer voor.

‘Parkeergoeroe’

Ruim zeventig inwoners, ondernemers en andere belangstellenden woonden woensdagavond de eerste ‘grote parkeerbijeenkomst’ bij, gericht op de thema’s wonen, werken en winkelen. Ze kregen onder meer de resultaten van de enquête te horen, toegelicht door landelijk ‘parkeergoeroe’ Rob Jonkers. De vragenlijst was vooral door bezoekers (65 procent) ingevuld.

Wat blijkt: Hoogeveen heeft het best goed voor elkaar als het op parkeren aankomt. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, die goed bereikbaar zijn en de loopafstand naar de winkels is kort. ,,Hoogeveen is één van de weinige plaatsen waar je zó dicht bij de winkels kunt parkeren’’, wist Jonkers.

‘Ziekte’

Wel parkeren we op een kluitje. Jonkers: ,,Vrijwel elke gemeente lijdt aan die ziekte. Vraag is: hoe verleid je mensen hun auto elders te stallen, zodat de verdeling beter wordt.’’

En over die enorme steun voor gratis parkeren: ,,Als een centrum maar aantrekkelijk genoeg is, speelt betaald parkeren geen rol.’’ In dat opzicht is -zeker wat betreft de twaalf pleinen- nog wel winst te behalen in Hoogeveen. ,,Het moet er schoon en veilig zijn.’’

‘De Kaap’

Het gebruik van parkeergarage De Kaap blijft nog steeds achter bij de verwachtingen. Terwijl Hoogeveen volgens Jonkers ‘een sublieme garage’ heeft, waar overigens hetzelfde tarief geldt als elders in Hoogeveen.

De indruk bestaat dat een groep automobilisten De Kaap mijdt uit angst voor schade aan de auto. Jonkers: ,,Je moet toch wel een enorme klungel zijn, om daar schade te rijden.’’ Waarvan akte.

De uitkomsten van de enquête en de parkeerbijeenkomst worden meegewogen bij het opstellen van het nieuwe beleid.