Waterschap gebruikt voor het eerst satelliet voor controle schoonmaak sloten

Regio - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft dit jaar voor het eerst de controle van het schoonmaken van sloten gedaan met satellietbeelden. Het waterschap kijkt tevreden terug.

Na een eerdere succesvolle test in een klein gebied, voerde het waterschap dit afgelopen najaar voor de eerste keer gebiedsbreed uit. Deze digitale slotencontrole levert tijdwinst op en bespaart kosten.

WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert. Ook de resultaten uit de controle stemt tot tevredenheid. Maar liefst 94 procent van de sloten zijn goed schoongemaakt.

8000 Sloten

Ieder jaar controleert het waterschap 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt door de eigenaren, veelal agrariërs. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2.500 km. Tot voorheen was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers.

Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Met deze digitale controle brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt.

Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen. Dit jaar dus slechts 6 procent van de 8.000 sloten.

Wateroverlast

Het waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde ‘schouwsloten’ goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water.

In het werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen controleerden voorheen zo’n 60 medewerkers in het veld met een iPad de sloten. Hier waren ze ongeveer een week mee bezig. Dit keer waren gemiddeld slechts 2 medewerkers 1 dag op pad.