Gemeente Hoogeveen zoekt vrijwilligers voor onderhoud Millenniumbos: bos met hoge emotionele waarde

Het Milleniumbos van Fluitenberg staat vol bomen die een hoge emotionele waarde hebben: ze zijn veelal geplant om een geboorte of een overlijden te herdenken. Gemeente Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe zoeken vrijwilligers die het bos willen onderhouden.

In 2013 werden de eerste bomen in het Millenniumbos geplant. Het bos bestaat inmiddels uit meer dan 1500 bomen die door inwoners en scholieren zijn geplant. Het onderhoud van het bos gaat over van stichting Millenniumbos naar de Gemeente Hoogeveen. Voor het voortbestaan van het Millenniumbos zoeken de gemeente Hoogeveen en Landschapsbeheer Drenthe ,,groene aanpakkers die aan de slag willen met het onderhoud van dit bijzondere bos”.

Bijzondere band

Voormalig commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar, plantte in 2013 de eerste boom. Aansluitend hebben inwoners van de gemeente een boom gekocht en geplant. Veel bomen hebben een hoge emotionele waarde. Ze zijn geplant om een geboorte of een overlijden te herdenken. ,,We proberen mensen die het leuk vinden om buiten actief bezig te zijn, en in het bijzonder diegene die destijds een boom hebben geplant, te bereiken”, zegt Rutger de Vries van Landschapsbeheer Drenthe. ,,Zij hebben een bijzondere band met het bos en willen hopelijk helpen bij het onderhoud ervan. Zo worden de mensen die een boom hebben geplant in de gelegenheid gesteld actief bezig te zijn bij deze met extra liefde geplante bomen.”

Vrijdag 24 januari

Vrijdagmiddag 24 januari van 13.30 tot 16.00 uur zijn Robert Koetschruiter van de Gemeente Hoogeveen en Rutger de Vries van Landschapsbeheer Drenthe aanwezig in het Millenniumbos om met belangstellenden van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk. Op woensdagavond 12 februari, van 19.30 tot 21.00 uur is er een informatieavond in het Gemeentehuis van Hoogeveen.

Het is de bedoeling dat de aanpakkers aan de slag gaan in een nieuwe vrijwilligersgroep. De beschikbare klussen bestaan in de eerste instantie uit snoei- en zaagwerk. De groep ontvangt ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe. Zij geven advies over de werkzaamheden, zorgen dat vrijwilligers goed voorbereid aan de slag kunnen en ze verzorgen het juiste gereedschap.