Coevorden werkt aan superfietsknooppunten: parkeren, horeca, sleutelruimte, stalling en wasplaats ineen

Een plek om de auto te parkeren. Een kop koffie te drinken. Om de e-bike op te laden. Waar gesleuteld kan worden aan de fiets. En er is ook een wasplaats om de mountainbike schoon te spuiten. Zulke superfietsknooppunten wil Coevorden her en der binnen de gemeentegrenzen realiseren.

Coevorden geeft er zelf de naam sterknooppunt aan, met de ster als verwijzing naar de vesting. De gemeente wil samen met Recreatieschap Drenthe, dorpsverenigingen, plaatselijke ondernemers en recreatiebedrijven bepalen in welke dorpen deze knooppunten vol faciliteiten moeten komen.

Voortrekkersrol Wielens

Restaurant-zalencentrum Wielens in Noord-Sleen vervult daarin op dit moment al een voortrekkersrol. ,,Dat is een plek waar fietsers nu al de auto kunnen parkeren en altijd op zondagochtend een kop koffie kunnen krijgen, hoe laat het die zaterdagavond ervoor ook is geweest. Wielens speelt echt in op fietsers’’, zegt wethouder Jeroen Huizing (CDA) in een toelichting op fietsnota, die de Coevorder raadsfracties dinsdagavond bespreken.

Vorige zomer kwam Wielens naar buiten met plannen waaraan al drie jaar wordt gewerkt. Eigenaar Erwin Wielens wil achter zijn bedrijf een trailcentre realiseren, van waaruit mountainbikers hun routes kunnen fietsen. Met voorzieningen als douches en toiletten, een schuurtje als stalling en om aan fietsen te sleutelen, een dozijn camperplaatsen en twee trekkershutten.

Oplaadpunten voor e-bikes

Wielens wil daarmee hét mountainbikecentrum van Nederland worden. ,,Maar de faciliteiten zijn er nadrukkelijk ook voor andere fietsers. Niet voor niets hebben we twaalf oplaadpunten voor e-bikes aangelegd en zijn we bezig met het maken van routes voor mindervalide fietsers.’’

Voor het trailcentre wordt binnenkort een bouwvergunning aangevraagd. ,,We zijn met de laatste onderdelen bezig. Er is wat vertraging opgetreden, ook vanwege de PFAS-discussie. Door afgegraven grond nu niet af te voeren, maar op eigen terrein te hergebruiken, hoeven we niet allerlei ingewikkelde dingen te regelen. We hopen de camperplaatsen en het voorzieningengebouwtje dit voorjaar klaar te hebben. De aanleg van de parkeerplaatsen volgt, na het dorpsfeest begin juni. Dan hebben we het terrein namelijk nog nodig voor de festiviteiten.’’

Niet elk sterknooppunt zal zo uitgebreid worden als dat van Wielens.

Fietspaden van minimaal 2 meter breedte

Coevorden wil alle fietspaden die deel uitmaken van het knooppuntennetwerk verbreden tot minimaal 2 meter. Dat wordt gezien als minimaal noodzakelijk om elkaar veilig te kunnen passeren.

Verder steekt de gemeente de komende jaren miljoenen in het vervangen van het wegdek van 25 fietspaden door beton. Het gaat dan vooral om routes door bosgebieden, waar boomwortels en verdroging van de ondergrond veel schade aanrichten aan asfaltlagen.

Fietssnelweg Coevorden-Emmen

De gemeente wil daarnaast bestaande knelpunten in fietsverbindingen oplossen, schoolroutes verbeteren en er wordt ook aan een fietssnelweg tussen Coevorden en Emmen gedacht. De omvorming van 25 fietspaden naar beton kost 4 tot 5 miljoen euro. Bij tal van andere maatregelen in de fietsnota volgt dit voorjaar een financiële uitwerking. Over de plannen moet de gemeenteraad zich nog uitspreken.

Aan de fietssnelweg wordt samen met Emmen gewerkt, maar die gemeente zit krap bij kas. Nader onderzoek moet uitwijzen of zo’n route meerwaarde heeft. De meest rechtstreekse verbinding (via Dalen en dan de weilanden in tussen dat dorp en Emmen) heeft niet direct de voorkeur van de gemeente Coevorden. Liever ziet Huizing het tracé iets afbuigen richting Erm. Vanuit dat dorp zouden dan ook betere aansluitingen kunnen komen naar omliggende plaatsen.

Prioriteit aan bestaande routes

Coevorden geeft op dit moment prioriteit aan het verbeteren van bestaande fietsroutes, in plaats van nieuwe verbindingen. Daaraan wordt alleen gedacht in het gebied van de Geeserstroom, naar het Landal-park Aelderholt bij Aalden en langs de Schapendijk, tussen Zweeloo en Schoonoord.