Kosten voor bestrijding eikenprocessierups rijzen de pan uit

Hoogeveen - Is Hoogeveen voorbereid op een vroegere uitbraak van de eikenprocessierups? Nog niet. Door de zachte winter hebben de rupseneitjes meer overlevingskans, maar de gemeente werkt nog aan een voorstel om het overlastgevende diertje het hoofd te bieden.

Directeur Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) verwacht dat de eitjes een maand eerder, in maart in plaats van april uit zullen komen. Of de overlast dan ook gaaat toenemen is koffiedikkijken, maar de trend is dat afgelopen jaren de overlast door de brandharen van deze rups toeneemt.

Bestrijding ruim vier keer zo duur

De gemeente heeft voor 2020 net als vorig jaar een bedrag van 27.500 euro apart gelegd om te besteden aan de bestrijding. Een bedrag dat, zo blijkt uit de praktijk, veel te weinig is. „Vorig jaar is uiteindelijk 150.000 euro aan bestrijding uitgegeven”, laat de gemeente weten.

Evaluatie van 2019

Op de werkvloer van de gemeente wordt gewerkt aan beleid rondom de eikenprocessierups. „Er is een evaluatie geschreven naar aanleiding van de ervaringen van 2019. Op grond hiervan wordt op dit moment een voorstel geschreven. De evaluatie en het voorstel worden op korte termijn voorgelegd aan de wethouder”, licht een woordvoerder het proces toe.

Natuurlijke bestrijding

Het voorstel zal bestaan uit verschillende opties waaruit een keuze gemaakt moet worden. Voor de lange termijn kan de gemeente inzetten op biologisch evenwicht. Dit wordt gezien als een structurele oplossing. Ook kan gekozen worden voor korte termijn interventies, daarmee richt de gemeente zich op het beperken van de overlast. Het proces voor de lange termijn is al een tijdje ingezet. „Afgelopen jaren heeft de gemeente met het IVN samengewerkt en is ingezet op natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Het IVN heeft verschillende lezingen en cursussen verzorgd. Inmiddels zijn meer dan 300 nestkasten opgehangen in de gemeente.

Rijk en provincie

Voor een deel wordt de aanpak van de eikenprocessierups bepaald door bovenliggende overheden zoals de provincie en het rijk. „Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij heeft ervoor gezorgd dat binnen enkele dagen na het ontstaan van de enorme overlast van de rups in heel Nederland een landelijke website beschikbaar was waar iedereen met zijn of haar vragen over de eikenprocessierups terecht kan. Daarnaast heeft zij er ook voor gezorgd dat de landelijke ‘Leidraad beheersing eikenprocessierups’ is ge-update.

Vanuit de provincie komt echter nog weinig sturing: „Provincie Drenthe is afgelopen najaar tijdens de noordelijke bijeenkomst eikenprocessierups aangeschoven om op te halen welke wensen er vanuit de Drentse gemeenten zijn ten aanzien van de rol van Provincie Drenthe bij de beheersing van de eikenprocessierups. Tot op heden is hier nog niets concreets uit voort gekomen.”