Nieuwbouw (maar kleiner) voor Oosterkerk?

Hoogeveen - Jaren wordt al nagedacht over wat te doen met de Oosterkerk. Het jongste plan: de huidige kerk wordt vervangen door een nieuw, maar kleiner kerkgebouw en de grond die ‘overblijft’ kan worden ingericht voor woningbouw met bijzondere bestemming.

Het zijn plannen die volgens Leon ‘t Hart, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, nog zeker niet in beton gegoten zijn. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de haalbaarheid ervan.

Leden wijkgemeente op hoogte gebracht

Jarenlang was het onzeker: wat gaat er gebeuren met de Oosterkerk? Het oorspronkelijke idee om het kerkgebouw in 2019 te verkopen, werd een klein jaar geleden nog met twee jaar opgeschort. Langzaam maar zeker lijkt er nu toch meer duidelijkheid te komen. De plannen zijn afkomstig van de gebouwencommissie van de Protestantse wijkgemeente Oost, die hiervan verslag heeft gedaan aan het College van Kerkrentmeesters. Namens hen hebben voorzitter Jur Stavast en commissievoorzitter Bernd van der Haar afgelopen zondag de leden van de wijkgemeente op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.

Ongeveer de helft aan zitplaatsen

Een deel van de grond zou beschikbaar komen voor woningbouw met bijzondere bestemming. „Wat die bijzondere bestemming inhoudt, daar wil de betrokken partner in deze fase van het onderzoek geen enkele mededeling over naar buiten brengen’’, vertelt Leon ‘t Hart, voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Een ander deel van de grond kan worden benut voor een kleiner, nieuw kerkgebouw. In vergelijking met de huidige kerkzaal gaat het volgens ‘t Hart om een zaal met ongeveer de helft aan zitplaatsen. „De eventuele keuze voor verkleinde nieuwbouw geeft alle kansen voor duurzaam bouwen en energie-vriendelijke oplossingen’’, legt hij uit.

Waardering voor openheid van zaken

De financiële onderbouwing is nog niet gereed, daarom is er volgens de preses nog geen sprake van een voorstel. ‘t Hart: „De leden van de wijkgemeente zijn hiermee wel actueel geïnformeerd over het lopende onderzoek. Er heerste zondag na de bekendmaking vooral waardering voor de openheid van zaken.” De Algemene Kerkenraad hoopt medio 2020 een onderbouwd voorstel van de gebouwencommissie te ontvangen.