Sieberen Voordewind presenteert epub over pastoraat

Noordscheschut - Onlangs is het nieuwste boek van Sieberen Voordewind gepubliceerd. Deze keer gaat het om het e-book (e-pub) ‘Pastoraat,’ dat uitgegeven is via Kobo. Met het woord pastoraat wordt geestelijke verzorging bedoeld.

Over geestelijke verzorging in de gemeente en kerk zegt de Bijbel in 1 Petrus 5 (NBV): ‘Ik doe een beroep op de oudsten onder u... Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.’

Het advies van de auteur is voor mensen die pastoraat willen: „Ga naar iemand toe die vanuit een kerk(genootschap) pastoraat geeft of iemand die door een beroepsvereniging erkend is. Er zijn namelijk mensen die niet bekwaam zijn en buiten een gemeente om pastoraatje spelen. Zij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun daden en woorden en hebben ook geen beroepsgeheim, waardoor je het grote risico loopt, dat je woorden doorverteld worden.”

In de epub Pastoraat komen de volgende onderwerpen aan de orde: wat is pastoraat, wat is pastoraat volgens het voorbeeld van Jezus Christus, wat is verkeerd en goed pastoraat, het pastorale gesprek, gebed, handoplegging, de Bijbel, pastoraat aan niet- christenen, generatievloek, geld en christelijke hulp.

Deze epub is geschreven na studies en vele jaren ervaringen vanuit een christelijke gemeente, erkenning van een kerkgenootschap en beroepsvereniging.