Dit jaar proefopstelling van zonneroute langs de A37 ('Want iedereen wil weten hoe dat er uit gaat zien')

Het plan voor een zonneroute langs de A37, tussen Hoogeveen en de Duitse grens, leeft vooral op papier. Toch kunnen mensen dit jaar al een indruk krijgen van het megaproject. Ergens langs het tracé komt een proefopstelling.

,,Want iedereen wil natuurlijk weten hoe die zonneroute er uit gaat zien’’, verwoordde projectleider Okke van Brandwijk van Rijkswaterstaat de nieuwsgierigheid in De Tamboer.

Daar was dinsdagavond de eerste van vier informatieavonden: Nieuwlande, Dalen en Nieuw-Amsterdam volgen nog.

In de komende jaren worden de bermen van de A37 over een lengte van ruim 40 kilometer vrijgegeven voor het opwekken van zonne-energie. De snelweg wordt hiermee als een van de eersten getransformeerd tot een zonneroute, met mogelijkheden voor 300 hectare aan zonnepanelen.

500 Voetbalvelden

Dat staat gelijk aan de oppervlakte van ongeveer 500 voetbalvelden. De rijen zonnepanelen moeten naar schatting energie opleveren voor 30.000 tot 60.000 huishoudens. De plannen voor de zonneroute tussen Hoogeveen en de Duitse grens bestaan al zo’n drie jaar.

De provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe de bermen, op- en afritten, knooppunten en verzorgingsplaatsen langs de A37 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie.

Geen schittering

Aan het voorbeeldproject worden veel eisen gesteld. Zo mag er geen hinderlijke schittering optreden voor het verkeer. Verder moet het uitzicht op het Drentse landschap behouden blijven. Dat betekent dat de zonnepanelen zo laag mogelijk moeten worden aangebracht.

Op plekken waar een geluidswal ligt, zoals bij Hoogeveen, is een zonnewand voorzien waarbij mogelijk een extra geluidwerend effect optreedt. Veiligheid is ook een belangrijk aspect. Er mogen geen zonnepanelen geplaatst worden in het wegdek of in de vangrail. De constructie moet hufterproof zijn en er mag geen gevaar zijn op elektrocutie.

Zonnetuinen

In de knooppunten en bij de aansluitingen op de A37 hebben de architecten van Studio Marco Vermeulen uit Rotterdam ‘iets bijzonders’ uitgedacht. Daar komen zogeheten zonnetuinen, die de wegdelen volgens de ontwerpers als een soort van kralenketting aaneen rijgen.

De grote grasvlakten rond de drie verzorgingsplaatsen langs de snelweg (Zwinderscheveld, Groote Veldblokken en Oosterveen) worden ingevuld met zonnepanelen, waarbij het publiek de zonneroute van dichtbij kan bekijken.

‘Rust en eenheid’

Alle panelen in de zonneroute krijgen dezelfde maat en worden in hetzelfde (vloeiende) stramien toegepast. De panelen hebben op verschillende plekken verschillende kleuren die passen bij het Drentse landschap. Volgens het architectenbureau moet dat rust en eenheid geven.

Dit zijn de eisen en randvoorwaarden die van de zonneroute op verschillende tracés van de A37 een samenhangend geheel moeten maken.Tegelijk wordt met de aanleg kennis en ervaring verzameld voor het ontwikkelen van zonnevelden langs andere snelwegen in binnen- en buitenland.

Stroomnet

De komende anderhalf jaar wordt onder meer onderzocht hoe het project kan worden ingepast. Ook buigt men zich over mogelijkheden om in het project te participeren en wordt gekeken naar de aansluitmogelijkheden op het (volle) stroomnet.

,,Zuid-Drenthe staat nu al op rood’’, bracht projectleider Okke van Brandwijk in herinnering. Mogelijk dat de opgewekte stroom gebruikt gaat worden voor de productie van waterstof, waarbij naast het nieuwbouwproject in Hoogeveen (Nijstad) ook gedacht wordt het gebied rond Emmen.