Extern deskundige onderzoekt rol oud-burgemeester Tjalma in Tweede Wereldoorlog (Hoogeveen wil advies)

Hoogeveen laat officieel onderzoek doen naar de rol die oud-burgemeester Jetze Tjalma in de Tweede Wereldoorlog heeft gespeeld. De SGP wil dat hem het ereburgerschap ontnomen wordt en dat het naar hem vernoemde park een andere naam krijgt.

,,Dit eerbetoon kán gewoon niet’’, liet SGP-fractievoorzitter Brand van Rijn eerder optekenen. ,,Wij willen dat door het huidige gemeentebestuur in stevige woorden afstand genomen wordt van het handelen deze burgemeester.’’

Volgens Van Rijn kun je ‘iemand die medewerking heeft verleend aan de vreselijke deportatie van de Joodse gemeenschap in Hoogeveen’ niet eren met een park en het ereburgerschap.

‘Zorgvuldig doen’

De discussie rond de handel en wandel van oud-burgemeester Tjalma in en rond de Tweede Wereldoorlog is niet nieuw. ,,We weten dat er al vaker over gesproken is’’, zei burgemeester Karel Loohuis dinsdag op een persbijeenkomst. ,,Maar als je dit soort discussies voert, moet je dat wel zorgvuldig doen. Je moet niet zomaar iets roepen.’’

Hij wil een extern wetenschappelijk deskundige of instituut onderzoek laten doen. ,,Iemand van naam en faam die verstand heeft van de oorlogstijd en die om een advies te vragen.’’ De deskundige moet deze maand bekend zijn.

Centrale vraag in dat onderzoek zal zijn of er (voldoende) redenen zijn om de oud-burgemeester zijn ereburgerschap te ontnemen en de naam van het park te veranderen. Loohuis: ,,Het advies kan ook zijn dat daar geen aanleiding toe is.’’

‘Uit de gevoeligheid’

Met het formele onderzoek wil de burgemeester het onderwerp ‘uit de gevoeligheid van alledag’ halen en niet elke tien of twintig jaar herhalen. ,,Zoiets moet wetenschappelijk goed onderbouwd zijn, waarbij de onderzoeker toegang heeft tot alle openbare en gesloten archieven.’’

Het college zegt zich niet op voorhand te conformeren aan het advies, dat openbaar zal zijn. Loohuis: ,,Op basis van de bevindingen nemen we een besluit.’’

De SGP houdt op 22 januari om 19.30 uur een openbare bijeenkomst over deze kwestie in de voormalige synagoge aan de Schutstraat. Onder anderen streekhistoricus Albert Metselaar deelt daar zijn bevindingen.

Jetze Tjalma was 31 jaar burgemeester van Hoogeveen (1927-1958). In 1963 werd hij benoemd tot ereburger van deze gemeente. Vijf jaar later werd het park achter het raadhuis naar hem vernoemd.