Mogelijk wachtlijsten in Wmo door financiële misère Hoogeveen (verwacht tekort over 2019 rond de 4 miljoen)

Hoogeveen stevent af op een tekort van rond de 4 miljoen euro over 2019. Dat is 3 miljoen meer dan verwacht. De financiële misère kan gevolgen hebben voor mensen die ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo.

Hoogeveen zit al een tijd in financieel zwaar weer. Na het enorme tekort van 9 miljoen euro over 2018 dreigt het gemeentelijke huishoudboekje over 2019 weer in de dieprode cijfers uit te komen. Gevolg is dat de reserves bijna zijn opgedroogd.

Bodem

,,De bodem is in zicht’’, stelde wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) dinsdag tijdens een persbijeenkomst. ,,We kunnen ons geen overschrijdingen meer permitteren.’’

Om de financiële zorgen niet nóg groter te laten worden, moet elke extra uitgegeven euro elders gecompenseerd worden. ,,Om zo de zaak financieel in balans te houden.’’ Het college houdt daartoe wekelijks de vinger aan de pols.

‘Slecht grip op’

Het verwachte tekort over 2019 komt grotendeels door uitgaven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. ,,Daar krijgen we slecht grip op’’, stelde wethouder Van der Heide.

Het strenge gemeentelijke uitgavenbeleid kan rechtstreeks mensen treffen die hulp en ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo. ,,Het kan zijn dat mensen maanden op een wachtlijst komen omdat het geld op is’’, schetste Van der Heide. ,,Of men moet langer wachten op een indicatiestelling.’’

‘Aan de randen van de wet’

Hoogeveen gaat volgens wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) ‘aan de randen van de wet opereren.’ ,,We moeten ons natuurlijk aan de wettelijke regels houden, maar het is wel mogelijk dat iemand die in oktober bij ons aanklopt voor ondersteuning moet wachten tot januari. Dat is niet anders.’’

Volgens wethouder Gert Vos (ChristenUnie) moet de komende tijd goed gekeken worden naar ‘wat kan en mag’. ,,Maar’’, zegt hij, ,,er moet ook maar eens een helder signaal uitgaan naar de wetgever die dit alles bedacht heeft. Is het allemaal wel financieel uitvoerbaar? Ook daarom willen we de grenzen van de wet opzoeken.’’

‘Niet houdbaar’

Hoogeveen en andere gemeenten die zuchten en steunen onder de uitgaven in het sociaal domein, willen de druk er bij ‘Den Haag’ vol op houden om met extra geld over de brug te komen. Vos: ,,Dit is gewoon niet houdbaar. De gevolgen zijn nooit goed doorgerekend, maar de gemeenten krijgen het wel op hun bordje.’’

De strenge sturing op zaken die extra geld kosten moet de gemeente Hoogeveen aan het eind van dit jaar geen nieuwe tekorten opleveren. Jacob van der Heide: ,,Dan hopen we op nul uit te komen.’’