Stichting Welzijn De Wolden neemt uitvoeringscoördinatie over

Zuidwolde - De gespecialiseerde uitvoeringscoördinatie die eerder werd uitgevoerd door Stichting MEE Drenthe wordt vanaf maart door Stichting Welzijn De Wolden gedaan. Dat heeft het gemeentebestuur besloten.

Uitvoeringscoördinatie is een (soms langer durende vorm) vorm van coördinatie voor gezinnen waarvan één of meerdere kinderen een hulpvraag hebben. Welzijn doet al uitvoeringscoördinatie en kan vanaf maart beginnen. Hiermee wordt het Schoolmaatschappelijk Werk versterkt en verbreed wat betreft de specifieke doelgroep die voorheen door MEE geholpen werd. Ook is Welzijn De Wolden goedkoper dan MEE.

Verplichte behandeling

Ook is besloten dat de GGD Drenthe voor de gemeente het onderzoek gaat doen naar mensen die mogelijk verplicht moeten worden behandeld voor een psychische stoornis. Het is een verplichting van de gemeenten die geregeld is in de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De Drentse gemeenten gaan dit uitbesteden aan de GGD Drenthe. Het college heeft hiermee ingestemd. Inwoners kunnen voortaan melden als ze zich zorgen maken over iemand die misschien zichzelf of anderen iets aandoet. De gemeente moet dan onderzoeken welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet.

De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel. In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandelingen in de zorg en ondersteuning daarna. De uitvoering van de hoorplicht gaan de GGD en Zorgcentrale Noord uitvoeren.