VVD wil vuurwerkverbod in Hoogeveen

Hoogeveen - Er moet een landelijk verbod op consumentenvuurwerk komen, vindt Roelof Bisschop namens de Hoogeveense afdeling van de VVD. Zolang dat er nog niet is, moet het college er alles aan doen om de overlast van vuurwerk zoveel mogelijk te beperken. Dit staat te lezen in een motie die de VVD donderdag 23 januari tijdens de raadsvergadering indient.

Bisschop: ,,Als lokale VVD fractie vinden we dat er ook dit jaar door afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling veel overlast is veroorzaakt. Tevens wordt er in toenemende mate zowel materiele schade, als menselijk letsel toegebracht. Eerder is er gekeken naar vuurwerkvrije zones, maar die zijn lokaal gezien niet te handhaven. Donderdagavond 23 januari willen we een motie indienen, mede door een steeds groter wordende maatschappelijke roep om een algeheel vuurwerkverbod in te voeren. Dit verbod moet als eerste het menselijk leed voorkomen. De vuurwerkslachtoffers zijn meer en meer omstanders en niet degene die het vuurwerk afsteekt.”

Het veiligheidsaspect voor de mens is voor VVD het allerbelangrijkst. „Mensen die de rest van hun leven met beperkingen moeten leven; dat is een zeer slecht vooruitzicht. Maatschappelijk is het afsteken van vuurwerk echter ook niet langer verantwoord, omdat de kosten van schade et cetera. door de gemeenschap opgehoest moeten worden. In mijn dagelijkse praktijk als manager van een verzekeringskantoor zie ik de gevolgen van het vuurwerk jaarlijks op ons af komen. Het leed wat daarbij gemoeid is, is bijzonder groot. Los van de materiële schade. Dit is echt geen sinecure.”

Zorgen om geweld

Bisschop maakt zich ook zorgen om het toenemende geweld tegen hulpverleners zoals ambulancepersoneel, brandweer en politie. Gelukkig valt dit in onze gemeente in relatie tot grote steden mee, maar elk geval is zeker één te veel. Hij zegt: ,, Hier raakt de vrijheid van de één de vrijheid en bescherming van de ander. Het is de taak van de overheid om de rust en veiligheid voor allen te waarborgen, ook tijdens de jaarwisseling.’’

De VVD wil dat in de Algemene Plaatselijke Verordening vanaf 1 februari het algemeen verbod wordt opgenomen. Ook wil VVD dat onderzocht moet worden of het organiseren van het afsteken van professioneel vuurwerk op een algemeen gedragen locatie binnen Hoogeveen mogelijk is, waarbij inwoners, ondernemers en andere partijen betrokken zullen moeten worden. Op deze manier kunnen we toch zorgen voor een knallend uiteinde.