Gemeente wil onderhoud De Opsteker op zich nemen

Nieuwlande - De gemeente Hoogeveen gaat morgenavond in overleg met het stichtingsbestuur van MFC De Opsteker om te komen tot vervolgafspraken. Als het nodig is, stelt de gemeente tijdelijk een bestuur aan om het beheer over te nemen en toe te werken naar een nieuwe organisatiestructuur. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Hoogeveen.

„De financiële verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen ligt bij het stichtingsbestuur”, bevestigt de gemeente. „Dit is in 2013 vastgelegd in de startnotitie. We hebben in 2019 samen met het stichtingsbestuur gewerkt aan nieuwe afspraken vanaf 2020. Insteek hiervan is dat de gemeente het onderhoud van het pand overneemt zodat het stichtingsbestuur zich volledig kan richten op de dorpshuistaken. Wat ons betreft gaan we deze nieuwe verdeling effectueren.”

Structurele oplossing

Volgens de gemeentewoordvoerder zijn de afgelopen 10 maanden tweewekelijks gesprekken gevoerd met het bestuur van het MFC. „We zijn vanaf maart in gesprek geweest om te komen tot een structurele oplossing. Daar passen incidentele financiële injecties niet bij. Het beheer van een MFC met veel huurders en onderhoud vraagt veel van vrijwilligers. Vandaar dat we gezamenlijk gezocht hebben naar andere vormen van samenwerking en mogelijkheden om hier invulling aan te geven.”

Volgens de gemeente is de voortgang van onderwijs (er hebben twee scholen onderdak in het MFC) gegarandeerd. „Alles wat daarvoor nodig is, blijft beschikbaar.”