Slibverwerking in Echten kan na jaar stilstand weer van start

Regio - De installatie voor de verwerking van slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Echten kan weer in bedrijf worden genomen. Dat vertelde Piet Zoon, de waarnemend dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op maandag 6 januari.

Het vergisten van slib op de rwzi in Echten werd eind 2018 stilgelegd. Het monitoringssysteem bood onvoldoende zekerheid over de werking van de installatie. Er zijn alternatieven onderzocht hoe om te gaan met de toekomstige slibverwerking in Echten. Op basis van prestaties, kosten en risico’s is gekozen voor het alternatief ‘Echten Robuust’. „De uitwerking hiervan leidt er toe dat we gebruik kunnen gaan maken van biogas en groengas met teruglevering aan het net of aan de omgeving”, aldus de dijkgraaf.

Energiefabriek

De rwzi in Zwolle is klaar voor de toekomst en omgevormd tot energiefabriek. Op deze locatie wordt het slib van zes andere zuiveringen verwerkt. Biogas wordt omgezet in elektriciteit. 5,4 miljoen kWh per jaar, hetgeen overeenkomt met het verbruik van 1500 huishoudens. De rwzi verbruikt zelf 3,9 miljoen kWh per jaar, zodat ongeveen 1,5 miljoen kWh kan worden terug geleverd aan het net.

Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de nieuwe indeling van watergangen in het kader van waterschapszorg. Voor deelgebied Smilde heeft definitieve vaststelling van de leggerwijziging plaats gevonden en voor de deelgebieden Dwingeloo en Westerbork liggen de ontwerpen inmiddels ter inzage.

Droogte voorbij

Volgens de waarnemend dijkgraaf is de droogte in het werkgebied van WDODelta achter de rug. Door de neerslag van de afgelopen maanden zijn de grondwaterstanden weer hersteld en bevinden zich weer op een normaal niveau voor deze winterperiode.

Volgens Piet Zoon is de digitale transformatie een belangrijk onderwerp voor de komende periode. Niet digitalisering, maar digitale transformatie wel te verstaan. Zo is met ingang van het afgelopen najaar voor het eerste een proef gedaan met de digi-schouw. Via satellietbeelden werd gecontroleerd of de sloten goed waren schoon gemaakt. Medewerkers hoeven hierdoor alleen nog het veld in op locaties , die als ‘onvoldoende’ door het systeem werden geduid. De bedoeling is dat deze andere wijze van werken een enorme tijdwinst en besparing oplevert.