Leer meer over de wilde bijen

Zuidwolde - Natuurvereniging Zuidwolde houdt in het voorjaar een basiscursus wilde bijen. In een tijd van bedreiging van de natuur en in het bijzonder van insecten is het goed om meer te weten over het leven van insecten.

Bijen vormen een onmisbare groep insecten in verband met de bestuiving. Hun levenswijze is wonderbaarlijk veelvormig en complex en zeer interessant. Er zijn wel 360 soorten bijen in Nederland. Daaronder de honingbij, die natuurlijk ook aandacht krijgt. Daarnaast gaat het om een twintigtal soorten hommels met hun semi-sociale leven. De overige soorten zijn solitair levende wilde bijensoorten: zandbijen, metselbijen en parasitair levende bijen.

Levenswijze

Het zal er in deze basiscursus niet om gaan, om zoveel mogelijk soorten te herkennen en op naam te brengen, maar vooral om hun levenswijze en hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden hebben bijen nodig? Welke bedreigingen ondervinden zij? Hoe kun je je eigen omgeving, je eigen tuin, beter inrichten voor insecten en voor bijen in het bijzonder?

Praktijklessen

Joop Verburg zal het grootste deel van de theorielessen verzorgen. Bij de cursus hoort ook een tweetal praktijklessen in het veld. Mogelijk wordt aansluitend aan de cursus ook een workshop ‘Insectenhotels bouwen’ gegeven.

De cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op maandag 24 februari, 9 maart en 23 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde. De twee veldexcursies (voorzien begin april en medio juni) worden nader afgesproken met de deelnemers. Bij het cursusgeld is ook de verzorging op de cursusavonden en bij de excursies inbegrepen.

Aanmelden kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl.