Drenthe maakt actie van inzameling PET-flessen

Assen - De provincie Drenthe gaat het gescheiden inzamelen van PET-flessen ondersteunen. Drenthe wil onder meer de basisstructuur voor het inzamelen van de plastic flessen versterken. Hoe moet nog worden uitgewerkt; het College van Gedeputeerde Staten komt voor 21 maart 2020 met een uitvoeringsvoorstel.

Het plan vloeit voort uit een initiatief van PVDA-statenlid Peter Zwiers en samen met D66 en GroenLinks „Er kunnen hoogwaardige producten van PET-flessen worden gemaakt maar dan moeten ze wel anders worden ingezameld. In Drenthe lopen op dit gebied al diverse initiatieven. Deze krijgen nu steun vanuit de provincie.”

De motie werd door alle partijen in het Drents Parlement gesteund, mede-indieners waren OpDrenthe, D66, GroenLinks, SP, CDA, Forum voor Democratie en SterkLokaal.

Plastic afval is een groot probleem; PET-flessen die onder meer worden gebruikt voor frisdrank liggen vaak in de bermen en bosjes. Er zijn veel initiatieven die proberen hier wat aan te doen.

Door de flessen apart in te zamelen, kunnen er nieuwe producten van worden gemaakt. Dat is goed voor het milieu maar ook voor de werkgelegenheid. Tal van organisaties doen inmiddels mee met de inzameling en de animo is groot. Zo hebben inmiddels ook tal van scholen aangehaakt. Het helpt kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier om te laten zien dat petflessen geen afval zijn, maar grondstoffen van nieuwe producten.

Probleem is echter dat de financiële middelen beperkt zijn waardoor het lastig is om de initiatieven te vergroten en zo aan voldoende schaalgrootte te komen. Peter Zwiers: ‘Alle ingrediënten lijken aanwezig voor een succesvol en levensvatbaar initiatief. Dat is het echter nog niet. Een initiatief als deze, uit onze Drentse samenleving, mist op dit moment de middelen om door te groeien. Het moet een zetje in de rug hebben om de infrastructuur voor een brede inzameling op te zetten. Dat eenmalige zetje in de rug hebben we via deze motie geregeld.’