Omwonenden slepen initiatiefnemer zonnepark Fluitenberg voor rechter

Fluitenberg - Omwonenden van het nieuw aan te leggen zonnepark Fluitenberg zijn niet blij. Donderdagmiddag stonden ze daarom in de rechtbank tegenover de gemeente Hoogeveen en initiatiefnemer Powerfield.

Een grote groep omwonenden trok donderdag naar Groningen, waar advocaat Westers namens 29 eisers het woord voerde. De rechter moet zich nu over de vraag buigen, wie er belanghebbende is in deze zaak. Daar zijn de drie partijen het namelijk niet over eens. De omwonenden vinden dat ze alle 29 belanghebbende zijn, volgens Powerfield zijn dat slechts drie mensen, want juridisch gezien moeten ze binnen een straal van 350 tot 440 meter wonen. De gemeente Hoogeveen ziet deze kring echter wat groter, maar niet zo groot als de eisers vinden.

 

‘Stikken of slikken’

Het stuit de Hoogeveners tegen de borst dat ze volgens hen niet genoeg betrokken zijn geweest bij de totstandkoming. ,,We hebben absoluut niet het gevoel dat er serieus onderhandeld zou kunnen worden over hoe het park eruit zou komen te zien. Het was meer de sfeer van stikken of slikken’’, aldus een van de eisers.

Initatiefnemer Powerfield denkt daar anders over. ,,We willen juist met onze plannen een draagvlak creëren en met omwonenden kijken hoe we het plan kunnen aanpassen. Dat is hier ook gebeurd. Zo is het kleiner geworden, gaan we een kruidenmengsel van zaden niet gebruiken omdat het kan overwaaien naar omliggende weilanden. Ook zijn er informatieavonden geweest, waar de bewoners konden inspreken”, reageerde projectleider Jansen van Powerfield.

‘Nergens 100 procent draagvlak’

Ondanks de aanpassingen vinden de bewoners dat de locatie niet geschikt is. Ze hadden graag gezien dat het stuk grond landbouwgrond bleef. Zo hebben ze gekeken naar een ander stuk grond, dat volgens de eisers drie omwonenden heeft. Dat stuk grond is ook aangeboden aan Powerfield. ,,Het andere perceel zijn wel beperkingen aan. Het is aan de afnemer om daar in mee te gaan”, reageerde de rechter.

De gemeente ziet een andere locatie niet als een oplossing. “Iedereen wil zonne-energie, maar niet in hun eigen achtertuin.’’ Ook Powerfield ziet geen oplossing in een andere locatie. ,,Er is geen locatie te vinden waar 100 procent draagvlak is. Ook nu er nieuwe locaties zijn, wordt weer bezwaar aangetekend.’’

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.