Hoogeveen haalt bakzeil: 48 afgewezen aanvragen voor participatiepremie opnieuw onder de loep

De gemeente Hoogeveen gaat 48 afgewezen aanvragen voor een participatiepremie toch opnieuw bekijken en mogelijk heroverwegen. Dat werd donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering duidelijk.

Brede politieke druk op wethouder Jacob van der Heide om die stap tóch te zetten, heeft tot deze bestuurlijke draai geleid.

Hoogeveen was namelijk niet van plan om aan de prangende oproep van gemeentelijk ombudsman Maas van Egdom tegemoet te komen. ,,Dat gaan wij niet doen’’, was het stellige antwoord van het college in een brief aan de gemeenteraad.

‘Geen nieuwe inzichten’

,,De motivering in de beschikking naar de aanvrager is weliswaar summier geweest, maar de beoordeling van de aanvragen is op een zorgvuldige manier getoetst’’, schreven B en W. Het opnieuw tegen het licht houden van deze afwijzingen zou geen nieuwe inzichten opleveren, vond het college.

Van Egdom miste echter ‘fatsoenlijke motiveringen’ en ontdekte ‘wezenlijke tekortkomingen’. Hij lichtte tien dossiers door. ,,Aan negen mankeert iets. Met de beste wil van de wereld kan ik dit proces niet als een waardige afsluiting van die periode zien.’’

‘Niet uit te leggen’

Dat vond de gemeenteraad ook. De houding van het college is niet uit te leggen aan de betrokkenen, was de teneur. Wethouder Van der Heide hield eerst nog voet bij stuk, maar draaide lopende het debat steeds meer bij.

Uiteindelijk hoefde de raad hem niet met een motie tot een nieuwe beoordeling van de afgewezen aanvragen te dwingen. ,,We gaan alle dossiers ambtelijk nog eens goed nakijken of een ander besluit nodig is.’’

Pluim

De raad was er blij mee. Van der Heide kreeg zelfs een pluim voor zijn ‘realiteitszin’. De SP liet bij monde van raadslid Philip Oosterlaak weten dat alles ‘wel verdomd lang’ heeft geduurd.

Rond het beleid en de uitvoering van de participatiebanen en -premies in Hoogeveen is in het verleden veel misgegaan. De handelwijze is zelfs in strijd met de wet, oordeelde ombudsman Maas van Egdom eerder dit jaar in een vernietigend rapport.

Onthutsend beeld

Daarin schetste hij een onthutsend beeld van de praktijk rond participatiebanen in Hoogeveen. In de keten van beleid tot uitvoering gaat veel fout, constateerde hij. ,,Het is onsamenhangend en tegenstrijdig.’’

Van Egdom doelde op het ondoorzichtige woud aan regels, benamingen, criteria en beloningen. Gaat het om vrijwilligerswerk, een participatiebaan of een werkervaringsplaats?

De diverse aanduidingen, zonder heldere uitleg, gaven volgens hem ‘een tamelijk chaotisch beeld’. De participatiebaan, bedoeld voor mensen die vrijwel kansloos zijn op de arbeidsmarkt, moet deze groep op weg helpen naar betaald of onbetaald werk.

Het college neemt alle aanbevelingen van de ombudsman over en belooft beterschap.