Fractie Gemeentebelangen bezoekt Attero

Wijster / Hoogeveen -Ter voorbereiding van het onderwerp afval heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen zich laten informeren bij Attero in Wijster.

Binnenkort staat het afvalbeleid als agendapunt weer op de raadsagenda komen in de Hoogeveense gemeenteraad. Onder leiding van Harrie Lubberts, een medewerker van Attero, kreeg de fractie een rondleiding bij Attero, de voormalig VAM in Wijster.

,,De kernactiviteiten van Attero komen op de locatie in Wijster samen: afvalscheiding, recyclen, energieproductie uit afvalverbranding, vergisten, composteren, waterzuivering en storten. Het afval komt in Wijster aan met vrachtwagens voor verwerking, zowel uit Nederland als Engeland. In de scheidingsinstallatie worden metalen, kunststof verpakkingsmaterialen en drankenkartons uit het afval gehaald voor recycling en een niet herbruikbare papier/kunststoffractie voor inzet als secundaire brandstof”, vertelt Jan van der Sleen van Gemeentebelangen.

,,De organische fractie uit het restafval wordt vergist tot groen gas. Het resterende afval wordt verbrand in de drie verbrandingslijnen van de afvalenergiecentrale om elektriciteit en stoom op te wekken. Een deel van de vrijkomende stoom wordt afgezet aan het naastgelegen Energie Transitie Park, waar onder andere Noblesse dit in haar productieproces gebruikt.”

Op de locatie Wijster staat verder een grote vergistinginstallatie en compostfabriek voor de verwerking van gft-afval. ,,Het biogas uit de vergistinginstallatie wordt in een gasfabriek opgewerkt tot groen gas en geïnjecteerd in het gasnet. Ook staat er in Wijster een vergistinginstallatie voor de productie van groen gas uit de organische natte fractie van restafval dat is nagescheiden.”

,,De stortplaats is deels voorzien van een afdeklaag, een deel wordt nog gebruikt om afval te storten. In het stort is een leidingennet aangebracht waarmee stortgas gewonnen wordt. In een speciale installatie wordt dit opgewerkt tot aardgaskwaliteit en als groen gas in het reguliere aardgasnet gepompt.”

De fractieleden van Gemeentebelangen vond de rondleiding zeer boeiend en waren allemaal onder de indruk wat voor een techniek er allemaal toegepast wordt voor de recycling van afval.