Waterkunstwerk Kerkplein leidt tot klachten omwonenden

Hoogeveen Het nieuwe waterkunstwerk op het Kerkplein heeft tot nogal wat klachten geleid. Diverse omwonenden hebben bij de gemeente aan de bel getrokken over met name geluidsoverlast door het kletterende water. In overleg wordt nu gezocht naar een oplossing.

Gemeentelijk woordvoerder Niek van der Veen beaamt: ,,Het testen van alle functionaliteit van het waterkunstwerk heeft ongewild tot overlast voor de omgeving geleid. Zo heeft de fontein ook eens een hele nacht aangestaan, wat uiteraard niet de bedoeling is.’’ De gemeente is volgens Van der Veen in goed overleg met vertegenwoordigers vanuit de directe omgeving om de juiste balans te vinden in een attractief waterkunstwerk en de belangen van de omgeving. Hij legt uit: ,,Er wordt vooral gekeken welke momenten gedurende de week geschikt zijn voor de intensieve fonteinshows en op welke tijdstippen meer rust gewenst is met een ingetogen programma met bijvoorbeeld lichteffecten en nevel later op de avond. Basis voor de programmering vormen de bezoekersaantallen in het centrum (gemeten druktebeelden).’’

Sinds het begin van deze week is het waterkunstwerk in de winterstand gezet om bevriezing van de watersystemen tijdens de winterperiode te voorkomen. De systemen zijn leeggepomp en schoongemaakt, en het kunstwerk is gedurende de winterperiode buiten gebruik.

De winterperiode wordt daarnaast gebruikt om de programmering te optimaliseren. In het voorjaar (april) wordt het waterkunstwerk weer opgestart met definitieve programmering. Van der Veen: ,,Dan zijn ook de lichtmasten geplaatst voor het uitlichten van de kerk en het Kerkplein, en is ook de ‘spiegelkraan’ die onderdeel uitmaakt van het waterkunstwerk geplaatst. Vervolgens vindt in deze periode ook de officiële opening plaats.’’