Gebrek aan vertrouwen in gemeente: Hoogeveense scholen willen jaarlijks garantie op geld voor huisvesting

De scholenkoepels in Hoogeveen willen de garantie dat jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar is voor onder meer renovatie en nieuwbouw. De wethouder vindt dat financieel onverantwoord.

De gemeenteraad wordt nu gevraagd een knoop door te hakken als het gaat om de toekomstige route. Eerst geld beschikbaar stellen en daarna de plannen uitwerken, zoals de schoolbesturen willen. Of de afslag die het college voorstaat: eerst een plan en bij de besluitvorming het bedrag.

De tegengestelde keuzes zijn het resultaat van jarenlang soebatten over onderwijshuisvesting, het gebrek aan vertrouwen en schending van afspraken.

In Hoogeveen zijn de komende 25 tot 30 jaar naar verwachting tientallen miljoenen euro’s nodig voor voor renovatie, nieuwbouw en samenvoeging van scholen, het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten, digitalisering en het opvangen van krimp.

Immense opgave

Om aan die immense opgave te kunnen voldoen willen de schoolbesturen in Hoogeveen eerst jaarlijks de zekerheid dat er voldoende geld (twee miljoen) op tafel komt om daarna aan de slag te gaan met de uitwerking van huisvestingsplannen.

Die garantie op financiën is volgens de schoolbesturen nodig om de gesprekken met teams, ouders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht op een goede manier te kunnen voeren. Er is bij de scholen geen vertrouwen dat het benodigde geld achteraf beschikbaar komt.

Wankel huishoudboekje

Aan die langjarige zekerheid wil wethouder Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) niet meewerken. Hij wijst op het wankele financiële huishoudboekje van de gemeente. ,,Als we de wens van de scholen volgen dan zet dat Hoogeveen voor een heel lange tijd financieel vast’’, zei hij maandag op een persbijeenkomst.

,,Daarnaast hebben we, los van de scholen, ook nog te investeren in andere gemeentelijke gebouwen.’’ Van der Heide wil de keuzes voor onderwijshuisvesting ‘open en eerlijk’ aan de raad voorleggen, zodat die een vervolgroute kan kiezen.

Exemplarisch

De situatie is exemplarisch voor de moeizame verhouding tussen college en scholen. Onder verantwoordelijkheid van toenmalig wethouder Jan Steenbergen bereikte de relatie het afgelopen jaar een dieptepunt, toen de schoolbesturen zelfs het overleg met de gemeente opschortten.

De scholen vonden dat de wethouder afspraken had geschonden door al een greep te doen in toekomstige geldpotten, zonder dat de Stuurgroep Onderwijshuisvesting daar over besloten had. Het ging om de bouw van een kindcentrum in de wijk Wolfsbos, dat uiteindelijk 2,8 miljoen euro duurder uitpakte dan was geraamd.

Eerste wapenfeit

Na het opstappen van Steenbergen heeft Jacob van der Heide de twijfelachtige eer dit hoofdpijndossier weer vlot te trekken. Toch heeft hij zijn eerste wapenfeit te pakken: er ligt een inhoudelijke visie op onderwijshuisvesting die door alle partijen gedragen wordt. Dat lukte zijn voorganger niet.

,,Het overleg loopt verder goed’’, kenschetst Van der Heide de gesprekken met de schoolbesturen. ,,Al is de pijn uit het verleden bij de schoolbesturen nog wel voelbaar en ook hoorbaar.’’

‘Betrouwbare partner’

De gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd de visie vast te stellen en de verdere route te bepalen. ,,Daarna kunnen we verder’’, stelt Van der Heide, die zich in vastgelegde afspraken ‘een betrouwbare partner’ wil tonen.

Hoogeveen heeft jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar voor het ‘integrale accommodatiebeleid’, maar dat geld is bedoeld voor alle gemeentelijke gebouwen, dus bijvoorbeeld ook buurt- en dorpshuizen en sporthallen.