s.v. Pesse en k.v. Niek tekenen overeenkomst voor bouwplannen

Pesse - Een historisch moment in Pesse. Vandaag tekenen de voorzitters van korfbalvereniging Niek en sportvereniging Pesse met wethouder Erwin Slomp namens de gemeente Hoogeveen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin is vastgelegd hoe de komende maanden de plannen voor de fysieke integratie tussen korfbal en voetbal uitgevoerd worden.

 

Vanwege de woningbouw op de huidige locatie van de korfbalvelden van korfbalvereniging Niek gelegen aan de Oostering is een oplossing gezocht voor het behoud van de korfbalvelden.

Op 21 juni 2011 hebben de gemeente Hoogeveen, k.v. Niek en s.v. Pesse een intentieverklaring getekend voor de integratie van korfbal en voetbal in Pesse. Uitgangspunt van deze intentieverklaring was dat er in Pesse geen aparte nieuwe sportaccommodatie voor korfbal wordt gerealiseerd maar dat gekozen werd voor integratie van het korfbal op het bestaande voetbalcomplex. Het doel was om het groene hart in Pesse te behouden met een doelmatige bestemming, de sportaccommodatie efficiënt in te zetten en de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen. De samenwerking tussen de verenigingen en het behouden van het groene hart werd ook als een belangrijke ontwikkeling voor het dorp uitgesproken door het Overleg Orgaan Pesse.

Startdatum 2 december 2019

De verenigingen en de gemeente gingen vervolgens om de tekentafel zitten om te bespreken wat er allemaal precies gerealiseerd moest worden. Nieuwe kleedkamers en voldoende speelvelden waren harde eisen. Een kunstgrasveld voor zowel voetbal als korfbal werden aan het wensenlijstje toegevoegd. Uiteindelijk stelde het college van burgemeester en wethouders in september 2012 de uitgangspunten vast. Hierbij werd tegelijkertijd besloten dat de realisatie gestart zou worden op het moment dat fase 1 van het woningbouwprogramma was verkocht.

Realisatie

Begin 2019 werd duidelijk dat het woningbouwprogramma zover was dat verplaatsing van de korfbal noodzakelijk begon te geworden. In maart 2019 besloot het college dan ook om de verplaatsing definitief in gang te zetten.

De verenigingen sloegen vervolgens de handen ineen en werkten gezamenlijk de definitieve plannen voor de integratie uit. De uitkomst is dat er vier nieuwe kleedkamers worden gebouwd inclusief een nieuwe materialenberging. De oude materialenberging op terrein wordt meteen gesloopt. In de zomer van 2019 is het nieuwe kunstgrasveld voor voetbal al gerealiseerd.

Het bouwheerschap voor de nieuw te bouwen kleedkamers en de aanpassingen aan het clubgebouw wordt overgelaten aan de verenigingen. De voetbalvereniging is nu zelf al verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de accommodatie. Door de realisatie over te laten aan de verenigingen wordt gebruik gemaakt van de kracht van verenigingen. Door de inzet van vrijwilligers worden middelen efficiënt ingezet. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond.

Samenwerkingsovereenkomst

De afspraken over de realisatie van de plannen en hoe hierin wordt samengewerkt zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben de verenigingen hierin vastgelegd dat gedurende de bouw er ook afspraken worden uitgewerkt over het gebruik, beheer en onderhoud in de toekomst. Hiermee wordt in Pesse invulling gegeven aan een langgekoesterde wens: samenwerking tussen de sportverenigingen en behoud van het groene hart.