CDA krijgt van boze boeren de wind van voren in Hoogeveen: 'Jullie laten ons vallen als een baksteen'

Tientallen boze boeren uitten vrijdagavond in Hoogeveen hun frustraties over het landbouwbeleid en de toekomstige koers van het CDA.

,,Alle boeren stemmen CDA, maar jullie laten ons vallen als een baksteen.’’ En: ,,Laat het kabinet maar vallen, want er moet ander beleid komen.’’ Harde woorden, spreekkoren, gejuich en gejoel: de boeren lieten hun emoties de vrije loop, voorafgaand aan een discussiebijeenkomst.

Met de tractor

De lokale afdeling van het CDA had landelijke kopstukken als Pieter Heerma (fractievoorzitter), Agnes Mulder en Jacco Geurts uitgenodigd. Buiten gingen de politici de confrontatie aan met de boeren van wie een twintigtal met de tractor was gekomen.

De aanwezige boeren zijn het vertrouwen in de partij kwijt. Ze vinden dat het CDA mede-verantwoordelijk is voor het huidige landbouwbeleid en de stikstofcrisis. ,,De partij moet volledig achter de boeren staan’’, klonk het.

Tweede Kamerlid Geurts wees de boeren op de gerechtelijke uitspraak rond stikstof. ,,Die uitkomst proberen we zó in het vullen dat het werkbaar wordt voor boeren. Maar daarvoor heb je wel een politieke meerderheid nodig, zo zit het leven nu eenmaal in elkaar.’’

‘Dolk in de rug’

Forse kritiek is er ook op de koers die het CDA wil varen bij de landbouw-export. De partij vindt (na een tekstuele aanpassing) duurzaamheid, dierenwelzijn en het inkomen van boeren belangrijker dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven.

Voor de boeren in Hoogeveen was de nuancering onvoldoende. Ze voelen zich in de steek gelaten. ,,U steekt ons een dolk in de rug’’, stelde een boer.

‘Dat gaat niet gebeuren’

De CDA-kopstukken hielden de boeren voor dat de partij nog altijd vierkant achter hen staat, de export van belang blijft en de veestapel niet gehalveerd wordt. ,,Dat laten we gewoon niet gebeuren’’, beklemtoonde fractievoorzitter Heerma.