In gesprek met ChristenUnie

Hoogeveen - Na de positieve bijeenkomst op 17 oktober wordt op donderdag 21 november opnieuw aan leden en andere belangstellenden de mogelijkheid geboden om laagdrempelig met de fractie in gesprek te gaan.

Bijvoorbeeld over onderwerpen als eenzaamheid, afvalbeleid, het ijsbaan/zwembad-dossier of circulaire economie. Van 19.00 tot 20.00 uur is elke geïnteresseerde welkom in Grandcafé Marron aan de Hoofdstraat 85. Aanmelding is niet nodig. De fractieleden zijn benieuwd naar de inbreng van de inwoners van Hoogeveen.