Hoe de belastingdienst het voor diamanten bruidspaar Takken leuker maakte

Hoogeveen - Hans Takken (85) en Lies Takken-Moraal (90) waren zaterdag 60 jaar getrouwd. Samen met hun kinderen, kleinzoons en enkele naasten, vierden zij hun 60e huwelijksverjaardag met een gezellig etentje.

Lies, geboren in Wanneperveen als dochter van een aannemer/wethouder, toog op haar 15e naar de andere kant van het land, naar Amsterdam om de M.U.L.O. te volgen. In Amsterdam woonde ze samen met een broer en enkele zussen (van 13 in totaal), die haar voor waren gegaan, voor opleiding, maar ook voor werk. De kansen en mogelijkheden in Amsterdam waren in die tijd veel beter dan in het noorden maar toch was deze ‘gezinsverhuizing’ toentertijd vrij vooruitstrevend te noemen.

Ouders die een aantal kinderen uit hun gezin stimuleerden hun geluk ver weg te beproeven; een avontuur naar het onbekende en zeker ook onbeminde, want de mentaliteit van stad of platteland verschilde ook toen al enorm. Eigen normen en tradities voerden de boventoon, al moest toegegeven worden dat de toekomst wellicht elders in het land lag.

Na de M.U.L.O. startte Lies bij de belastingdienst en daar ontmoette ze Hans. Hans, oudste van 3 (2 zusjes) was op zijn 16e in de voetsporen van zijn vader getreden na een bewogen kindertijd tijdens de oorlog en daarna in het na-oorlogse Amsterdam. Van jongste bediende via het deurwaarderschap (ook in die tijd niet zonder gevaar!), tot aanslagregelaar en ’s-Rijkstaxateur in de buitendienst, maakte hij in Amsterdam en later vanuit Hoogeveen en Assen zijn 40 dienstjaren vol.

Jaren vol belevenissen, soms mooie maar ook spannende. Hij raakt nog steeds niet uitgepraat daarover en kan de meest prachtige verhalen vertellen aan iedereen die het horen wil.

Op 16 november 1959 zijn Hans en Lies getrouwd in Amsterdam. Lies bleef de eerste jaren werken en dat was wederom een unicum in die tijd, waar het gebruikelijk was om als vrouw direct na je huwelijk te stoppen met werken. Beiden maakten nog een baanswitch naar een verzekeringsmaatschappij waarna Hans toch terugkeerde bij de Belastingdienst (met speciale goedkeuring van toenmalig koningin Juliana, want eens opgezegd, betekende in die tijd dat je niet zonder meer terug kon keren!). Dit alles maakte het wel mogelijk om een huis in Landsmeer te kopen, een huis dat nog gebouwd moest worden, zelfs.

Toen de eerste dochter kwam na 5 jaar, stopte Lies pas en wijdde ze zich geheel aan de zorg voor het gezin en verdere familie. Toen 6 jaar later de tweede dochter werd geboren waren er familieomstandigheden die terugkeer naar het Noorden wenselijk maakten. Hans vroeg in 1973 overplaatsing aan naar Meppel, maar werd in Hoogeveen geplaatst dus daar werd het volgende huis aan de mooie Zuiderweg gekocht. Met een onderbreking van een paar jaar door een verhuizing naar het Friese, zijn zij na terugkomst in hetzelfde huis tot 5 jaar geleden nog samen geweest.

Momenteel wonen zij al enkele jaren apart in verschillende (zorg)appartementen, vanwege verschillende aandoeningen. Het is jammer dat de zorg tegenwoordig zo ingewikkeld in elkaar steekt dat dit soort situaties bestaat. Toch blijven ze optimistisch, ze hebben beiden hun eigen bezigheden en zijn ondanks hun hoge leeftijd nog altijd bijzonder geïnteresseerd in en betrokken bij alles wat er in de wereld gebeurt, vooral in de politiek.