Afgiftepunt medicinale cannabis in Hoogeveen?

Hoogeveen - Er moet in Drenthe, en wellicht zelfs in Hoogeveen, een legaal afgiftepunt komen voor medicinale cannabis. Een plek waar een gegarandeerde kwaliteit van medicinale wiet beschikbaar moet komen, onder goede begeleiding en met goede informatie. Die oproep deed Jan van Loenen, directeur van Zorgbelang Drenthe, donderdagavond in de gemeenteraad.

Het houdt heel wat gemeenten in het land momenteel bezig: moet medicinale cannabis (oftewel wiet) worden gelegaliseerd of niet? Diverse gemeenten hebben al proeven lopen. Donderdagavond stond het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van Hoogeveen. Dit op verzoek van de fracties, die meer informatie hierover wensten. Wethouder Slomp liet weten dat de provincie Drenthe een motie heeft aangenomen om bij het Rijk kenbaar te maken dat Drenthe wil komen tot een uitgiftepunt van medicinale cannabis.

 

Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe is van mening dat er nog veel te weinig wordt gesproken over medicinale wiet. Volgens hem zijn er drie zaken van belang: beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid. Hij zei te weten dat medicinale wiet bij chronische pijn soms de laatste strohalm is waar mensen zich aan kunnen vasthouden. Hij kwam met getallen op de proppen, naar aanleiding van een enquête over medicinale wiet die Zorgbelang Drenthe heeft gehouden onder haar e-panel.

,,Ik hoop dat u allemaal stevig zit. 90 procent van de respondenten vindt dat medicinale cannabis beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Ruim 56 procent vindt dat een arts op verzoek van een cliënt medicinale cannabis moet kunnen voorschrijven. Alle respondenten vinden dat goede en objectieve informatie beschikbaar moet zijn, met name over bijwerkingen zoals concentratievermogen en rijvaardigheid. Twee derde vindt dat medicinale cannabis gewoon in de basisverzekering moet komen. 80 procent vindt dat nog meer onderzoek moet worden gedaan naar de effecten van het gebruik van medicinale cannabis.’’

Rinus Beintema van de stichting Suver Nuver helpt sinds 2012 20.000 mensen in Nederland met het illegale product medicinale wiet. In de Volkskrant werd Beintema de Robin Hood van de medicinale cannabis genoemd. ,,Mijn doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken.’ Volgens Beintema kan medicinale wiet onder meer helpen bij slaapproblemen, pijnproblemen of in de laatste levensfase bij kanker. ‘Ik ben een realist. Wietolie is geen wondermiddel, maar wel een wonderlijk middel waar je baat bij kunt hebben.’’

Het relaas van Beintema werd ondersteund door de 54-jarige Gerlof de Leeuw, die bij het opbouwen van een festival van het podium is gevallen en daarbij heup, knie en ellenboog heeft verbrijzeld. ,,Mijn leven hield op. Ik had sindsdien altijd pijn. Tot ik gewezen werd op cannabisolie. Ik kwam vervolgens bij de stichting Suver Nuver terecht. We zijn gestart met een lichte dosering. Al experimenterend zijn we tot de goede dosering gekomen. Ik heb mijn leven terug.’’ Volgens De Leeuw denken velen bij medicinale wiet high maakt, maar bij een juiste dosering is daarvan geen sprake.

De fracties kwamen met heel wat vragen, onder meer over gebruik door kinderen, of er gesprekken gaande zijn met zorgverzekeraars over de vergoeding, over de rol van gemeenten en over meer onderzoeken die nodig zijn.

Van Loenen verklaarde dat lobby zeer belangrijk is. ,,Die lobby moet zich nu vooral richten op het ministerie van VWS en op de zorgverzekeraars, die momenteel medicinale cannabis niet willen vergoeden. Daar gaan wij als zorgbelang zeker op inzetten.’’