Zorginstelling aan Brugstraat zorgt voor overlast

Hoogeveen / Nieuwlande - Een locatie aan de Brugstraat in Nieuwlande waar zorg wordt verleend aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, zorgt voor de nodige overlast bij buurtbewoners. Diverse omwonenden hebben bij de politie aan de bel getrokken.

De signalen hebben ook de VVD Hoogeveen bereikt, die hierover donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen stelde aan wethouder Erwin Slomp. Die liet weten dat aan de meldingen wordt gewerkt. „Vanaf oktober 2018 gaat het om vier meldingen over geluidsoverlast geregistreerd en dan met name harde muziek”, aldus Slomp.

Bij het afgeven van de vergunning zijn volgens hem geen speciale afspraken of voorwaarden afgesproken met zorgaanbieder Ambiq. Volgens de wethouder wordt momenteel een werkgroep samengesteld met daarin onder andere omwonenden en medewerkers van Ambiq. „Een van de doelen van de werkgroep is dat de verschillende partijen weer vertrouwen in elkaar krijgen”, legde Slomp uit.

De gebiedsregisseur van de gemeente is druk doende om deze werkgroep te vormen. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en Ambiq en is Ambiq in gesprek gegaan met de jongeren om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen.