Vrouw daagt dertien artsen voor tuchtcollege om Mexicaanse griepprik - en krijgt telkens nul op het rekest

Omdat haar man in 2009 vlak na de prik tegen de Mexicaanse griep een bloedziekte kreeg en even later een herseninfarct, voert een vrouw uit Hoogeveen al jaren een strijd tegen alle artsen en andere zorgverleners die betrokken waren. Het medisch tuchtcollege heeft alle – honderden – klachtonderdelen ongegrond verklaard.

Ze had eerder al mondeling geklaagd, gebeld en boze brieven geschreven. Ze was door de directie van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen al eens de kliniek uitgezet. De politie had een keer ingegrepen toen ze de huisartsen die haar man behandelden bleef lastigvallen. Maar de vrouw bleef doorgaan met haar strijd.

Rechtszaal dag lang gereserveerd

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen behandelde in februari al twee van haar klachten, tegen twee huisartsen. En in mei werd een rechtszaal in de Asser rechtbank speciaal voor de klachten een dag lang vrijgehouden. Elf artsen en hun advocaten kwamen opdraven, neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, een revalidatie-arts en een fysiotherapeut, van zowel het Bethesda als het UMCG en een verpleeghuis.

En telkens bleven de leden van het tuchtcollege haar met een ernstig gezicht aanhoren. Een rechter, een jurist, drie artsen en een griffier, leden die al eerder in hoorzittingen vele uren aan de zaken hadden besteed. Met als uiteindelijke uitkomst: alle klachten zijn totaal ongegrond.

Geen aanwijzing tussen prik en beroerte

De vrouw verwijt de huisartsen dat ze de griepprik niet hadden mogen uitdelen, omdat toen, in 2009, al bekend zou zijn geweest dat die prik schadelijk zou kunnen zijn. In hun verweer lieten de artsen weten dat die schadelijkheid toen niet bekend was, en nu nog steeds niet. In ieder geval is nooit aangetoond dat je van de griepprik een bloedziekte en een beroerte kan krijgen.

Het tuchtcollege oordeelt dat de huisartsen daarin gelijk hebben. De vrouw ging in beroep, maar ook bij het centraal tuchtcollege kreeg ze op alle punten ongelijk.

Dat geldt ook voor alle klachten tegen de neurologen, ouderengeneeskundigen en andere artsen. Telkens verweet de vrouw de dokters dat ze niet erkenden dat haar man ziek was van de Mexicaanse griepprik. En telkens was het tuchtcollege het uiteindelijk eens met de artsen: er is geen enkele aanwijzing dat de bloedziekte of de beroerte door de vaccinatie komen.

Vrouw denkt aan samenzwering

De verwijten van de vrouw gingen nog wel verder. Volgens haar hebben alle artsen samengespannen in hun afwijzing van haar klachten. Sterker nog, ze zouden ook fraude hebben gepleegd en medische dossiers hebben vervalst. Ze wist daar alleen geen bewijzen voor aan te voeren en de artsen schoven die beschuldigingen telkens terzijde als een grove belediging zonder grond. En ook daar ging het tuchtcollege telkens weer in mee.

De behandeling van haar man in het verpleeghuis leed er ook min of meer onder. Als een revalidatiearts en een fysiotherapeut afspraken wilden maken over een tillift, over de manier waarop de man in en uit zijn bed geholpen werd, dan wilde hij alleen meewerken als zijn vrouw bij het gesprek aanwezig was.