Dela wil Yarden overnemen

Hoogeveen - Coöperatie Dela is van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen.

Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen.

Onlangs hebben de bestuurders van Yarden en Dela de overeenkomst voor de overname ondertekend. In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die aanvullend zijn aan die van Dela.

Als de toezichthouders de voorgenomen overname goedkeuren, is Yarden vanaf begin 2020 officieel onderdeel van Dela. Voor de samenvoeging en integratie neemt Dela ruim de tijd: uiterlijk in 2022 wil Dela klaar zijn.