Ruimer beleid voor CH-terrein Veeningen

Veeningen – Er mogen ook andere evenementen plaatsvinden op het terrein van CH de Wolden in Veeningen. Dat heeft het college van B en W dinsdag besloten. Omwonenden hebben vanmorgen dit besluit mogen ontvangen en gaan het eerst bestuderen alvorens ze met een reactie komen.

Dit besluit is genomen na een lange en zorgvuldige voorbereiding, waarin veelvuldig contact is geweest met zowel het bestuur van het concours hippique en de omwonenden van het terrein.

Het college heeft een vergunning verleend waar in staat dat er, na de inwerkingtreding van het besluit, gedurende drie jaar naast paardenevenementen ook andersoortige evenementen mogen plaatsvinden op het terrein van CH de Wolden. De gemeente heeft daar wel enkele regels bij geplaatst. De vergunning is verleend voor drie jaar; er mogen vijf evenementen georganiseerd worden die niets met paarden te maken hebben, waarvan drie met versterkte muziek; er mogen twaalf besloten bijeenkomsten in de loods plaatsvinden, maximaal twee per maand, waarbij alleen gebruik gemaakt mag worden van achtergrondmuziek.

Het college heeft nu een besluit op bezwaar genomen, dit besluit volgt op een zorgvuldig uitgevoerd proces. Onderdeel van dit proces was een traject van mediation tussen stichting CH de Wolden, omwonenden en gemeente. Een onafhankelijk adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente een ruimtelijke onderbouwing geschreven en hierbij onder andere de akoestische gevolgen in kaart gebracht. Ook is er door hen gekeken naar de externe veiligheid, het parkeren en is er een stikstofberekening gemaakt. Er is nu voor belanghebbenden een beroepsmogelijkheid bij de rechtbank.

‘Er is bij het verlenen van de vergunning bewust voor drie jaar gekozen, zodat de ervaringen na afloop met alle partijen kunnen worden geëvalueerd’, schetst Hempen.

Volgens wethouder Gerrie Hempen is De Wolden een goed voorbeeld van een levendige gemeente. ‘We zijn een groeiende gemeente, waar het niet alleen goed wonen is, maar waar ook goede voorzieningen zijn. En bij de levendige gemeente die we willen zijn, horen ook evenementen, zowel voor onze inwoners als voor bezoekers. Ondernemende inwoners nemen ook zelf het initiatief om de gemeente levendig te houden. Dat juichen we toe, waarbij we wel zorgvuldig de belangen van organisator, bewoner en bezoeker afwegen. Dat hebben we ook gedaan bij het verlenen van deze vergunning.’