‘Regio Zwolle is van belang voor alle inwoners van aangesloten gemeenten’

Zwolle - De burgemeester van Zwolle is ook voorzitter van de Regio Zwolle. Voor Peter Snijders een extra uitdaging, met opgaves op het gebied van mobiliteit, de arbeidsmarkt en leefbaarheid. De Regio Zwolle is volgens hem van groot belang voor de inwoners van alle 21 aangesloten gemeenten. ‘De regio is een logisch gekozen gebied van verbanden die er al bestaan. De omliggende gebieden zijn afhankelijk van elkaar en er zit veel kwaliteit in deze regio; dat heeft Brussel trouwens ook al gezien’, benadrukt Peter Snijders.

Volgens de nieuwe burgervader stelt een stad of gemeente alleen niet zoveel voor. ‘Grenzen werken belemmerend. Het unieke zoals we hier samenwerken, is dat het gebeurt met de oprechte bereidheid als één bestuurlijke regio te werken. We hebben iets met elkaar en ik vind dat heel bijzonder. Het was ook een van de redenen om te solliciteren, omdat ik er zelf heel erg achter sta. Dat heb ik ook in Hardenberg gedaan, want we horen bij Zwolle. Net als dat de gemeente Hardenberg bij de lijn Emmen-Coevorden hoort.’

De samenwerking werpt bestuurlijk zijn vruchten af, maar ook op andere vlakken. Op gebied van onderwijs met Kennispoort Zwolle, waar bijvoorbeeld energie wordt gestoken in het toeristische verhaal van Steenwijkerland, net zoals de projecten in het Vechtdal. ‘Dat is die wederkerigheid, het belang van samenwerken.’

Kornwerderzand

Voor Meppel, dat al heel snel lid werd van de Regio Zwolle, liggen volgens Snijders weer kansen op het maritieme gebied wat containers betreft. ‘De Port of Zwolle is een mooi voorbeeld waarin Zwolle, Kampen en Meppel samenwerken. De gezamenlijke lobby om de sluis bij Kornwerderzand te vergroten, laat zien hoe een collectief sterk staat. Er lag daar helemaal geen plan, maar nu gaat het toch gebeuren. Je moet over grenzen heen durven stappen. Kampen kan grote schepen hebben, dus daar ligt een mooie uitdaging.’

Een zware opgave ligt op het gebied van de mobiliteit. In Hardenberg maakte Snijders zelf mee hoe de provinciale wegen N377, N34 en N340 aangepakt moesten worden. ‘Die strijd voerde Hardenberg in eerste instantie alleen, later in regionaal verband kwamen Dalfsen, Ommen en Zwolle erbij. Daarna zijn deze wegen pas echt op de agenda gekomen.’ Hij haalt ook het vertrek van Wehkamp vanuit Dedemsvaart naar Zwolle aan. ‘Twee weken geleden was ik bij de viering van het honderdjarig bestaan van Oegema Transport in Dedemsvaart, die heeft op grond gebouwd die eigenlijk bestemd was voor Wehkamp. Het gaat erom werkgelegenheid voor de regio te behouden. De houding in deze regio getuigt van een zeker Hanzementaliteit’, glimlacht Snijders.

Spanningsveld

De Regio Zwolle heeft met 21 aangesloten gemeenten de grens wel bereikt. ‘Er is veel belangstelling vanuit andere gemeenten om aan te sluiten. We hebben een lichte structuur, maar daar zit ook wel een spanningsveld in. Dat zagen we in Brussel wel, we hebben eigenlijk meer capaciteit nodig, meer arbeidskrachten zodat we wat steviger om de organisatie heen kunnen bouwen. Alleen willen we per se geen gemeenschappelijke regeling worden.’ Een steviger organisatie kan leiden tot meer resultaat in Den Haag of Brussel. ‘Burgemeester Richard Korteland van Meppel trekt dat hele lobbyverhaal, meer geld uit Brussel en Den Haag is een volgende stap. Iedereen kent daar inmiddels de Regio Zwolle, in Den Haag doen we er nu echt toe.’

Dat is in de ogen van Snijders van belang om bijvoorbeeld te voorkomen dat de wegen in de regio vastlopen, zoals de A28 en de A37. ‘De A28 is zo’n vraagstuk waarbij je niet moet wachten tot we daar elke dag stilstaan. Die A28 is met de A37 weer een corridor naar Duitsland, waar de E233 wordt verdubbeld. Het Rijk denkt na over de doorstroming van de wegen, alleen houden de cijfers op bij de grens met Duitsland. Aan de andere kant van die grens ligt een plan van 800 miljoen euro voor die nieuwe vierbaans snelweg. Dat heeft een enorme impact op de A28, want je krijgt veel meer vrachtwagens vanuit het oosten. Hoe kun je daar slim mee omgaan? Bijvoorbeeld met gebruik van andere brandstoffen, of vrachtwagens in een treintje laten rijden; daar zijn ze in Brussel naar op zoek.’ Dat verkeer komt volgens hem vooral uit Oost-Europa, Polen en de Baltische staten, maar ook Scandinavië. ‘In Brussel zien ze nu ook wel wat er vanuit het oosten onze kant op komt. De geschiedenis herhaalt zich, het lijkt de oude Hanzeregio wel.

Meerwaarde

Voor gemeenten als De Wolden, Westerveld, Staphorst, Steenwijkerland en Hardenberg is de meerwaarde van de regio Zwolle groot, weet Snijders uit ervaring. ‘Ik begrijp deze gemeenten heel goed, ik weet hoe daar gedacht wordt en dat is een grote plus. Wellicht is daar rekening mee gehouden bij mijn benoeming hier’, lacht de eerste burger van Overijssels hoofdstad. ‘Ik heb een gesprek met de gemeenteraad hier gehad en die vindt de positie van Zwolle in de regio heel belangrijk. Dat vind ik best bijzonder, want meestal zijn het de ambtenaren die allang regionaal denken, de burgemeester die ook wel verbindend wil zijn, maar wethouders en raadsleden die vooral gericht zijn op de eigen gemeente. Hier hebben ze er goed over nagedacht, vinden ze dat het niet verstikkend moet worden met bijvoorbeeld regioraden die juist weer belemmerend werken.’

De aangesloten Drentse gemeenten zitten met hun neus zowel richting Zwolle als Assen. Snijders ziet dat de provincie Drenthe voorstander van deze participatie bij Zwolle is. ‘Ze hebben er zelfs middelen voor beschikbaar gesteld. Je hebt soms ook een opgave naar de andere kant toe te doen, je kunt bij elke opgave kijken met wie je die doet. Zo gaat de lijn van de arbeidsmarkt in Hardenberg van Zwolle tot Emmen en Coevorden.’

Peter Snijders is een trotse Drent, die graag in dit grensgebied werkt en daar, zo zegt hij nu, niet snel zal vertrekken. In gemeenten als Hardenberg en De Wolden, waar hij burgemeester was, zien ze het aantal inwoners nog steeds groeien. ‘We willen het woord krimp niet horen. Natuurlijk zijn er demografische ontwikkelingen, maar we moeten beleid maken dat er gebouwd kan worden en dat het platteland vitaal blijft met de nodige bedrijvigheid. Dat het goed gaat met de stad Zwolle, is ook van belang voor alle gemeenten daar omheen.’