Fietsers gecontroleerd op verlichting

Hoogeveen - Onder de vlag 'Samen op weg naar NUL verkeersslachtoffers' vond donderdag van 7.00 tot 8.00 uur op meerdere plaatsen in Drenthe een flyeractie en fietsverlichtingcontrole plaats en werd verlichting uitgereikt aan alle daar passerende fietsers (vooral scholieren) zonder licht.

De actie werd uitgevoerd door politieagenten, buitendienstmedewerkers van de provincie en brandweerlieden. In Drenthe ging vooral brandweerpersoneel de straat op om de zonder licht fietsende mensen te wijzen op het belang van goede fietsverlichting. Het was aan de posten zelf hoe ze dit gingen invullen. De ene post ging bij een school staan, terwijl een ander bijvoorbeeld een druk fietspad buiten de bebouwde kom controleerde, zoals de blusgroep van Zuidwolde deed bij Ten Arlo. Hier deelde Wim Brouwer van Univé verlichting uit.

Veilig Leven

Brandweer Drenthe heeft de afgelopen jaren met redelijk veel succes geïnvesteerd in het programma Brand Veilig Leven. De tijd was rijp om het programma Brand Veilig Leven door te ontwikkelen naar Veilig Leven. Veiligheidsregio Drenthe is samen met diverse partners gaan werken aan een veiliger Drenthe (bijvoorbeeld verkeersveiligheid) met onder meer het provinciale project 'Samen op weg naar NUL verkeersslachtoffers'. Onderdeel van dit project is de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne in oktober waarin aandacht gevraagd wordt voor het belang van goede fietsverlichting.