De Akker werkt aan gezonde leefstijl

Pesse - De kinderen van basisschool De Akker beschikken sinds kort over een geheel vernieuwd speelterrein.

Op het natuurlijke terrein is er naast de mogelijkheid voor veldsporten, nu ook de mogelijkheid om de nieuwe klimtoestellen te bestormen en de natuur te verkennen op het uitgezette natuurpad in het naastgelegen bos.

Jarenlange wens

Al vele jaren is het de wens van de school om naast de veld- en balsporten kinderen de gelegenheid te geven, om in een natuurlijke bosrijke omgeving, de natuur te verkennen, mee te helpen met het onderhoud en er op een sportieve manier gebruik van te maken door te klauteren en te klimmen in de speeltoestellen en het bouwen van hutten.

Door intensieve samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe was er voor de kinderen van de bovenbouw al meerdere jaren een rol weggelegd voor het onderhoud van het bos- en heideveld naast de school. Na overleg en afstemming met Landschapsbeheer Drenthe en de politiehondenvereniging Hoogeveen, die ook gebruik maken van genoemd terrein, is er nu ook invulling gegeven aan een optimaal gebruik van het terrein door educatie en sportiviteit met elkaar te verbinden.

Drie nieuwe klimtoestellen

In het bos is een drietal nieuwe klimtoestellen geplaatst waar de kinderen in de pauzes volop gebruik van kunnen maken. Ook het bouwen van hutten is een creatieve en uitdagende manier om kinderen te leren op een goede en leerzame manier met de natuur om te gaan.

Tenslotte biedt het nieuwe natuurpad de mogelijkheid om, met de kinderen, elk seizoen de ontwikkelingen in de natuur op de voet te volgen, door het onderhoud, het uitvoeren van opdrachten en onderzoek met elkaar te combineren. Al met al is de herinrichting van het speel- en ontdekplein een waardevolle toevoeging aan het lesprogramma van De Akker. Het onderdeel ‘werken aan een gezonde leefstijl’ krijgt hiermee een enorme boost.

Medewerking van velen

Met medewerking van veel vrijwilligers, ouders en leerkrachten is het project gerealiseerd. De financiële onderbouwing is altijd een punt van aandacht. Door acties vanuit de school en ondersteuning van Stichting Ruinen 1865 en Rabobank Het Drentse Land is het uiteindelijk gelukt het project te ontwikkelen.