Asielzoekers blijven welkom in Hoogeveen; gemeente en COA verlengen overeenkomst

Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen stopt met het opvangen van asielzoekers die overlast veroorzaken. De opvang van ‘gewone’ asielzoekers gaat door. Over de verlenging van de opvang van deze groep tot 2023 is een akkoord bereikt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

De laatste jaren werden overlastgevende asielzoekers onder extra toezicht opgevangen in Hoogeveen. Daar stopt de gemeente nu mee. „We hebben eerder al aangegeven dat we dit experiment als mislukt beschouwen en dat deze opzet niet kan worden verlengd na 1 februari 2020”, staat in een verklaring van burgemeester Karel Loohuis. Volgens de burgemeester kwam de verkeerde doelgroep naar Hoogeveen. „Zo kwamen er onder meer asielzoekers met zware criminele antecedenten en psychiatrische problemen.”

Het centrum blijft open. „We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor goede opvang van vluchtelingen”, zegt Loohuis. „De afgelopen jaren hebben we gezien dat het azc een plek krijgt in onze samenleving.”

Andere opvangmogelijkheden

Op nationaal niveau wordt nagedacht over andere opvangmogelijkheden voor verschillende groepen asielzoekers, zoals separate en sobere opvangvormen voor overlastgevers, veilige landers en Dublinclaimanten, als onderdeel van de landelijke aanpak van de overlastgeversproblematiek.

De gemeente Hoogeveen wil met het Ministerie in gesprek blijven of de locatie Hoogeveen daar een rol in kan vervullen. Dit hangt af van welke groep hier opgevangen zou moeten worden en onder welke voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor de gemeente Hoogeveen is dat het huidige strenge regime gehandhaafd blijft.