Reconstructie Het Haagje is weer een stapje verder

De reconstructie van Het Haagje is in volle gang. Al maanden zijn er delen van de weg afgesloten. Enkele winkels, zoals momenteel Dorcas, sluiten de deuren tijdelijk omdat door de werkzaamheden het niet (voldoende) mogelijk is de zaak te betreden.

Onderdeel van de herinrichting is de aanleg van een rotonde op de plek van de kruising Het Haagje/Kanaalweg/Wolfbosstraat/Mr. Cramerweg. Het totale project kost ruim 1,4 miljoen euro, waarvan gemeente en provincie elk de helft betalen. De nieuwe indeling moet de weg verkeersveiliger maken.

Ook worden de verlichting en het groen vernieuwd. Aan weerskanten van de weg komt een fietspad met twee richtingen. Volgens de gemeente gaan de werkzaamheden tot het eind van het jaar duren.