Molukse Hoogeveners bezorgd over familieleden op Ambon

‘Het motto is Alé rasa, beta rasa; wat jij voelt, voel ik ook.’

De Molukse gemeenschap in Hoogeveen en in de rest van Nederland maakt zich grote zorgen. Na de aardbeving op Ambon van 26 september (6,8 op de schaal van Richter) en de ruim 1500 zware naschokken zijn veel families op het eiland op de vlucht geslagen.

‘Ze zijn weggetrokken naar hoger gelegen gebieden, de bergen in. Daar zijn provisorische tentenkampen gebouwd. Veelal enkel met een dekzeil. Er zijn amper sanitaire voorzieningen’, vertelt Denise Penninkhof uit Hoogeveen. Zij las op Facebook over het natuurgeweld op het eiland waar haar moeder vandaan komt. ‘Ik heb er veel familie. Mijn oma is bedlegerig, maar ze hebben haar toch de bergen in gekregen. Hoe? Ik weet het niet. Contact krijgen is moeilijk.’

Zware naschokken

Uit haar verhaal blijkt dat de paniek groot was, zowel in Nederland als op Ambon. ‘Er zijn zoveel zware naschokken geweest. Er wordt gevreesd voor een tsunami en zelfs dat het hele eiland verdwijnt bij het verschuiven van de aardplaten. Het ligt immers op een breuklijn.’

Acties

Vanuit heel Nederland worden acties opgezet. ‘Heel veel Hoogeveense/Molukse muzikanten gaan bijvoorbeeld spelen op het grote benefiet van 2 november in Barneveld. Daar wordt geld ingezameld voor het initiatief van Hanneke Lancee (Please help Ambon). Een Nederlandse vrouw die jaren terug op Ambon is gaan wonen en nu massaal hulpgoederen verstrekt aan bewoners met hulp van het A-team. Een afkorting voor het Ambon-team. Dat is een van de initiatieven die we vertrouwen. Het is lastig, want je wilt graag dat je geld ook aankomt daar waar het nodig is. Verder weet ik dat mamma Dapur (Rosa de Queljoe-Leasa) allerlei lekkers te koop aanbiedt, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat’, vertelt de Hoogeveense.

Alé rasa, beta rasa

‘Als Molukkers pakken we het vooral landelijk op. Het motto is Alé rasa, beta rasa; wat jij voelt, voel ik ook’, vertelt Denise. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er is gebeurd. Want er is zo weinig aandacht voor deze ramp op Ambon.’