Gemeenteraad Hoogeveen: ook bezuinigen op samenwerking met de buren

Voor een meerderheid in de gemeenteraad van Hoogeveen is het niet te verteren dat op de samenwerking met De Wolden niet wordt bezuinigd en op het sociale domein des te meer.

Hoogeveen zit financieel in zwaar weer en moet de komende jaren flink bezuinigen. Het college (van Gemeentebelangen, CDA en CU) wil het tekort van 7 miljoen euro op de jeugdzorg en Wmo vooral wegpoetsen door in het sociale domein te snijden. Dit gaat de voltallige oppositie veel te ver, maar ook de coalitiepartijen maken zich ‘grote zorgen’ over de voorstellen, zo bleek donderdagmiddag en -avond tijdens de algemene beschouwingen. ,,Minder geld voor de thuishulp en meer aandacht voor ouderen. Hoe kan dat?’’, vroeg Ina Prins zich van de grootste ‘regeringspartij’ Gemeentebelangen zich af.

Oppositie wil twee procent korten op samenwerking

Er zijn twee moties in de maak om ook de ambtelijke samenwerkingsorganisatie met buurgemeente De Wolden te betrekken in de bezuinigingen. De oppositie wil dat er gewoon 2 procent wordt bezuinigd, de coalitiepartijen pleiten voor een onderzoek naar het nut en de omvang van het takenpakket. Op basis van de uitkomsten willen ze hun bezuiniging verder invullen.

Brand van Rijn van de SGP deed een emotioneel beroep op de christelijke partijen in de raad: ,,Christenen kunnen hier niet mee instemmen. Onmogelijk.’’ Volgens hem geeft het college het signaal af dat de zwakkeren en kwetsbaren in de gemeente ‘te duur’ zijn geworden. ,,De conjunctuur viert hoogtij, maar wij krijgen de portemonnee niet op orde. En dan moeten wij zeggen dat het sociale domein goedkoper moet.’’

De VVD ging er met gestrekt been in. ,,Het is een begroting met een hoop slappe tekst, nergens concreet’’, zei fractievoorzitter Debbie Bruijn. ,,Ik zie geen enkel leermoment in vijf jaar decentralisatie.’’ Normaal gesproken zou haar partij niet akkoord gaan met een verhoging van liefst 10 procent van de onroerendezaakbelasting. ,,Maar in dit geval weegt de jeugdzorg zwaarder dan de pijn van de huizenbezitters.’’

Loohuis: geen signalen dat De Wolden ook gaat bezuinigen

In de raadsvergadering van 31 oktober moet blijken hoe er daadwerkelijk wordt bezuinigd. Vooruitlopend daarop plaatste burgemeester Karel Loohuis een kanttekening bij het mogelijk korten op de samenwerking met De Wolden. ,,Die bezuiniging geldt dan specifiek voor het Hoogeveense deel, want vanuit De Wolden heb ik geen signalen ontvangen dat er op dit terrein wordt bezuinigd. Maar bedenk wel dat voor elke fte die we weghalen, verdwijnt ook een taak van de samenwerking.’’

Hoogeveen lonkt naar diftar, de gedifferentieerde inzameling van afval. GroenLinks en de SGP dienden hiervoor een motie in, maar wethouder Gert Vos (CU) vroeg de raad even geduld te hebben. Eind deze maand praat hij met de raad over een betere en goedkopere manier van afvalinzameling en daarbij komt diftar nadrukkelijk aan de orde. ,,De drie goedkoopste gemeenten van het land zijn diftar-gemeenten. Wij zitten bij de duurste gemeenten en dat moet anders.’’