Kwart van de huurders zit financieel klem; VoorzieningenWijzer helpt

Hoogeveen - Een kwart van de huurders in Nederland, ruim 800.000 huishoudens, betaalt zulke hoge lasten dat zij te weinig geld overhouden om alle andere kosten voor levensonderhoud te kunnen betalen. Domesta en Woonconcept herkennen deze cijfers ook in hun werk gebied.

Toch geven beide wooncorporaties aan dat de huurachterstanden de laatste jaren fors afnemen. Bij Domesta is de huurachterstand ongeveer 0,5 procent van alle huur en bij Woonconcept zelfs 0.29 procent. Daar wordt door beide partijen dan ook hard voor gewerkt. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedereen een betaalbaar dak boven zijn hoofd heeft, zodat er ook ruimte overblijft voor andere dingen in het leven. Ons belangrijkste middel is duurzaamheid’, zegt communicatieadviseur Liesbeth de Groot van Domesta.

Pilot met VoorzieningenWijzer

Tegelijkertijd coachen speciale medewerkers van Domesta en Woonconcept huurders die in financiële nood zitten of hierin dreigen te komen. Zo heeft Domesta een budgetcursus en heeft een pilot gedaan met de Voorzieningenwijzer. Die VoorzieningenWijzer laat zien hoe mensen kunnen besparen en waar zij recht op hebben.

Wooncoach

Manager klant en wijken Anneli Bouckaert van Woonconcept: ‘Op het moment dat een bewoner een huurachterstand heeft, komen we snel tot actie. We zoeken al in de eerste maand op verschillende manieren contact met de bewoner. Dit doen we via Whats app, telefonisch en met huisbezoeken.’ Ook wordt er preventief gewerkt. ‘Zo zetten we bijvoorbeeld bij sommige jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen een ‘wooncoach’ in, die de jongere op weg helpt met het budgetteren. Ook is de VoorzieningenWijzer een mooi instrument dat voor een bewoner leidt tot een betere balans tussen inkomsten en de lasten. Voor bewoners die het overzicht even kwijt zijn kunnen we een professional organiser inzetten. Bovenal werken we intensief samen met professionele schuldhulpverleners bij gemeente en ketenpartners om tot die gewenste passende oplossing te komen.’

VoorzieningenWijzer uitgebreid

Onlangs is de VoorzieningenWijzer in Hoogeveen uitgebreid. Bouckaert: ‘Het was eigenlijk heel gek, we bieden dit aan onze huurders aan maar onze eigen maatregelen die wij huurders waren er niet in verwerkt. Dat is nu verholpen.’ De VoorzieningenWijzer wordt nu gebruikt door Domesta, Woonconcept, SWW, en de gemeente Hoogeveen.