Gift naar aanleiding Jaar van de ‘Kunst van Barmhartigheid’

Hoogeveen - De gift van de ‘Kunst van Barmhartigheid’ van de parochie Heilige Drie-eenheid is maandag overhandigd aan Stichting Leergeld Hoogeveen. Bij deze overhandiging werd nog maar eens duidelijk waarom Stichting Leergeld de middelen zo hard nodig heeft.

Het probleem is dat zo’n 10 procent van de kinderen in Hoogeveen opgroeit in armoede. Daarbij groeien ook nog veel kinderen op in gezinnen die te maken hebben met de armoedeval. Hun ouders werken wel, maar hebben qua inkomen nauwelijks meer te besteden dan mensen in de bijstand.

Meedoen

Het gevolg van deze armoede is onder andere dat kinderen niet goed mee kunnen doen. Dit heeft grote gevolgen. Er wordt gekozen voor lagere opleidingen en de kans om later mee te draaien in de maatschappij wordt daarmee niet groter. Kinderen die door de financiële situatie van hun ouders uitgesloten zijn van binnen- en buitenschoolse activiteiten worden gesteund door de Stichting Leergeld Hoogeveen.

Buitengesloten

Kinderen uit arme gezinnen kunnen zich buitengesloten voelen omdat ze aan bepaalde activiteiten niet mee kunnen doen omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Het kan gaan om een fiets, een laptop of een schooltas, een rekenmachine of werkweek. Met behulp van donaties en sponsoring kan Leergeld deze kinderen een schoolspullenpasje geven of het schoolreisje betalen.

De cheque van 500 euro werd maandag door Stichting Leergeld met een grote glimlach ontvangen.