Komt er opnieuw groen licht voor BIZ?

De BIZ is een ondernemersfonds waarmee het centrum van Hoogeveen bruisend, schoon en veilig wordt gehouden. Vorige week is de stemronde, de derde sinds de start van de BIZ in 2010, van start gegaan. De stemgerechtigde middenstanders hebben nog tot en met 5 november om hun stem uit te brengen.

Gaat een meerderheid van de ongeveer 450 ondernemers het groene vinkje aankruisen, zodat de BIZ per 1 januari een vervolg krijgt? Centrummanager Leo Hoksbergen gaat er wel vanuit.

Toch durft hij er niet op te gokken en dus wordt alles uit de kast gehaald om de ondernemers allen persoonlijk te bezoeken en hen te overtuigen van het grote belang van de BIZ. Een belangrijke taak die een 20-tal ambassadeurs (ondernemers) op zich neemt. ‘Hun boodschap is dat het BIZ-geld van en voor ondernemers is. Het is geld dat hard nodig is om het centrum van Hoogeveen op de kaart te zetten en te houden.’

De gemeenteraad heeft onlangs al een document voor verlenging van de BIZ vastgesteld. Dit echter onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de ondernemers ook positief tegenover het fonds staan. Hoksbergen legt uit dat er sowieso enkele wettelijk regels gelden. Zo moet minimaal de helft van de stemgerechtigde middenstanders hun stem uitbrengen, moet twee derde van hen vóór de BIZ stemmen en moeten de voorstemmers meer dan de helft van de WOZ-waarde vertegenwoordigen. ‘Dat zijn nogal wat drempels en dus is het belangrijk dat wij de ondernemers actief benaderen.’

Eens in de vijf jaar

De BIZ geldt voor vijf jaar. Eens in de vijf jaar is dan ook een nieuwe stemronde nodig. De ambassadeurs gaan op pad om de gemeentelijke enveloppen met daarin het stembiljet persoonlijk te overhandigen. ‘Wij fungeren slechts als postbode. Het stemmen gebeurt anoniem’, benadrukt Hoksbergen. Op 6 november telt de gemeentelijke stemcommissie in het bijzijn van een notaris alle stemmen.

Wat als de uitkomst onverhoopt toch negatief uitpakt? Hoksbergen waarschuwt: ‘Gaat de BIZ niet door, dan hebben we vanaf 1 januari 2020 een groot financieel probleem. Jaarlijks is er vanuit de BIZ zo’n 300.000 euro te besteden. In de afgelopen tien jaren is er dus 3 miljoen euro geïnvesteerd. Er is veel sfeer in het centrum toegevoegd. Denk niet alleen aan de sfeerverlichting en bloembakken, maar ook aan nieuwe evenementen zoals de Noorderlichtjesparade, Halloween en het Korenfestival. En we hebben een mooie samenwerking met de gemeente, die de afgelopen tijd veel heeft geïnvesteerd in het centrumgebied. Kortom, de BIZ is van cruciaal belang.’