Afval inzamelen wordt duurder in Hoogeveen

De afvalstoffenheffing gaat omhoog in Hoogeveen. Betalen meerpersoonshuishoudens nu nog 247,60 euro per jaar, volgend jaar is dat 37 euro meer. Een stijging van 15 procent.

De verhoging van de afvalstoffenheffing is volgens de gemeente nodig omdat de kosten van de inzameling en het verwerken van afval zijn gestegen. ‘We hebben eerder afgesproken dat de afvalverwerking in onze gemeente kostendekkend moet zijn, dat willen we zo houden’, licht wethouder Gert Vos de beslissing toe.

Verbrandingsbelasting

Afvalverwerking is op een aantal vlakken duurder geworden. Zo heeft het rijk afgelopen januari de verbrandingsbelasting duurder gemaakt; 32,12 euro per ton in plaats van 13,21 euro. Deze verhoging heeft als doel om recycling te stimuleren.

Vos: ‘Nu toont de hoeveelheid restafval in Hoogeveen weliswaar een neerwaartse lijn, maar iedere kilo is er een te veel.’

Tegelijkertijd liggen de verwerkingskosten van PMD (plastic, metaal en drankpakken) na een nieuwe aanbesteding ook hoger dan voorheen.

Oud papier

De derde tegenvaller in het afvaldossier is de prijs voor oud papier. Oud papier en karton worden in de gemeente veelal huis aan huis opgehaald door vrijwilligers van scholen, verenigingen en instellingen. De gemeente heeft met hen een garantieprijs afgesproken. De prijzen liggen nu zo laag dat de gemeente de inzamelaars moet bijbetalen.