HuneBouw wint SKB Award 2019 Klantgericht Bouwen

Hoogeveen – De jaarlijkse uitreikingen van de SKB Awards Klantgericht Bouwen vonden vorige week plaats. De Hoogeveense aannemer HuneBouw B.V. viel deze dag in de prijzen en mocht de SKB Award voor Meer- en minderwerk 2019 in ontvangst nemen.

Elk jaar worden de SKB Awards uitgereikt. Stichting Klantgericht Bouwen reikt deze prijzen uit aan aangesloten bouwers die het best gepresteerd hebben in de ogen van hun klanten. De aangesloten bouwbedrijven worden door kopers namelijk beoordeeld aan de hand van vragenlijsten op kopersbegeleiding, meer- en minderwerk en oplevering. In de categorie Meer- en minderwerk kwam HuneBouw het best uit de bus. Klanten gaven de Hoogeveense aannemer de hoogste cijfers op de vragen over het maatwerkaanbod, de prijzen van het maatwerkpakket, de beslistijd en het inspelen op extra wensen door de bouwer tijdens het bouwproces.

Op de goede weg

Directeur Klaas Graveland is uiteraard erg content met deze Award: 'Het is een signaal dat we op de goede weg zijn! Voor ons is dit onderdeel in het traject belangrijk voor het organisatorisch proces, zowel intern als voor een zo optimaal mogelijke klantreis. We doen dat door de koperswensen goed te vertalen naar concrete plannen; dat maakt dat je de juiste verwachtingen schetst en elkaar goed begrijpt. Daar heeft een koper wat ons betreft recht op! Het maakt het voor alle betrokkenen bovendien plezieriger, zelfs tot ver na oplevering.'