Gemeente voert laatste ‘eikenprocessierups-maatregelen’ uit

Opvallend is dat in het buitengebied, maar ook hier en daar in de bebouwde kom van Hoogeveen nog altijd bomen te vinden zijn met daaromheen roodwitte linten die waarschuwen voor de eikenprocessierups. Gemeentelijk woordvoerder Niek van der Veen legt uit waarom.

‘Doordat de groei van het aantal eikenprocessierupsen dit jaar zo extreem is geweest, is het beschikbare budget fors overschreden. Hierdoor moet de gemeente, gezien de huidige financiële situatie, keuzes maken en afwijken van het vastgestelde beleid. Dat betekent dat van de resterende bomen met lintjes binnen de bebouwde kom, alleen nog nesten worden verwijderd uit bomen die zowel langs fietspaden als hoofdontsluitingswegen staan. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.’

Uitgevlogen

Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond, worden de linten uit de resterende bomen verwijderd zonder dat de nesten zijn verwijderd. De rupsen hebben zich verpopt tot vlinder en deze zijn inmiddels uitgevlogen.

Hoogeveen is volgens Van der Veen momenteel bezig met het afronden van de laatste werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd rondom de eikenprocessierups.

Daarnaast volgt Hoogeveen de landelijke ontwikkelingen op de voet. Hiervoor worden landelijke en regionale bijeenkomsten bijgewoond.

Hoe de bestrijding volgend jaar in de gemeente Hoogeveen wordt aangepakt, is nog niet bekend. ‘Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten vanuit de landelijke overheid en de Provincie’, aldus woordvoerder Van der Veen.