Sportspecial: Hoogeveense Hockeyclub is volop in beweging

Hoogeveen - Het seizoen van de hockeysport loopt tot aan de zomervakantie en begint dan weer in september. Het inmiddels afgelopen seizoen was voor de Hoogeveense Hockeyclub sportief gezien een mooi seizoen om op terug te kijken. Er zijn twee teams kampioen geworden en de club heeft meegedaan aan de NK shootout kampioenschappen in Amstelveen.

De club heeft weer een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen en ook veel bestaande overeenkomsten kunnen verlengen.

Verder heeft de club regelmatig overleg gehad met de gemeente en andere sportclubs over de afronding van het Bentinckspark en de omgeving daarvan. Er zijn al plannen en voorstellen gemaakt voor een eventuele verhuizing.

Gezien de recente ontwikkelingen rond de ijsbaan is op dit moment onduidelijk in hoeverre deze plannen nog relevant zijn. De hockeyclub volgt politiek Hoogeveen met grote belangstelling en hoopt en verwacht dat de plannen voor de afwerking van het Bentinckspark zullen worden uitgevoerd.

Aantal leden loopt op

Het totaal aantal leden is bij het begin van het seizoen ongeveer 280. Voorzitter Erik Leistra: ‘We zien bij het eind van een seizoen dat een aantal leden stopt om bijvoorbeeld buiten Hoogeveen te gaan studeren. In de loop van het seizoen melden zich weer nieuwe, jonge leden aan. Ongeveer een derde deel van de leden is jonger dan 10 jaar. Dit heeft er dit seizoen toe geleid dat er nieuwe jeugdteams konden worden opgestart. Het totaal aantal leden loopt heel langzaam op. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aandacht die er op televisie aan hockey wordt besteed, en natuurlijk ook doordat de Oranje teams het internationaal goed doen.’

De hockeyclub begint het nieuwe seizoen met 18 competitieteams en drie recreatie teams. Helaas bleek het voor de club onmogelijk om in het nieuwe seizoen een senioren H1-team op de been te brengen. Voor de toekomst zijn er waarschijnlijk wel weer mogelijkheden.

Het nieuwe seizoen wordt begonnen met een gezellig familietoernooi en een week later de teampresentaties. ‘We hebben er weer zin in’, aldus Leistra.