D66 en VVD willen Jan Steenbergen niet in de raad

Hoogeveen - Bij de raadsfracties van VVD en D66 heerst ongeloof en onbegrip over de terugkeer van Jan Steenbergen in de gemeenteraad. Volgens beide partijen is dit een onverstandig besluit.

'De voormalige wethouder maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheden maar hij volgt allerminst de koninklijke weg', vinden de twee partijen.

De twee partijen willen Steenbergen niet voor Gemeentebelangen in de raad. 'Dat een wethouder het vertrouwen van zijn partijbestuur en fractie verliest en vervolgens een paar maanden later met open armen ontvangen wordt door diezelfde partij als raadslid is onvoorstelbaar. Het vertrouwen in het openbare bestuur en de Hoogeveense raad in het bijzonder wordt op deze manier door zowel Gemeentebelangen als de heer Steenbergen zelf beschadigd.'

VVD en D66 vragen Steenbergen zijn besluit in de raad plaats te nemen te heroverwegen. Tevens roepen zij Gemeentebelangen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en Steenbergen zo nodig niet onder haar vlag in de raad plaats te laten nemen.

Motie

Mogelijk wordt er donderdag een motie met deze strekking ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering. <EP,1>Jan Steenbergen trad op 13 juni terug als wethouder nadat er een vertrouwensbreuk tussen hem en zijn partij was ontstaan. <EP,1>Gemeentebelangen is daarna opzoek gegaan naar een vervanger voor Steenbergen als wethouder. Deze werd gevonden in de persoon van fractievoorzitter Jacob van der Heide. <EP,1>Van der Heide wordt morgen geïnstalleerd. Met diens wethouderschap komt er een plaats vrij in de gemeenteraad. Diegene die het hoogste op de kieslijst staat heeft als eerste recht op deze plaats. Steenbergen was bij de verkiezingen van vorig jaar lijstaanvoerder van Gemeentebelangen. Na uitvoerig overleg binnen de fractie werd besloten dat Steenbergen terug zou keren in de raad. Hij gaat zich vooral bezighouden met het coachen van raadsleden. <EP,1>Gemeentebelangen heeft al laten weten dat het Jan Steenbergen welkom blijft heten in haar fractie.<EP,1>