Kansen en bedreigingen door de komst van Wet Arbeidsmarkt in Balans

Hoogeveen - Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de arbeidswetgeving. Na 5 jaar Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat het arbeidsrecht opnieuw op de schop.

‘Dit biedt nieuwe kansen voor werkgevers, maar levert ook diverse bedreigingen op’, volgens het team van de HR-afdeling van Mulderij & Partners. ‘Werkgevers doen er goed aan om hun personeelsbestand grondig onder de loep te nemen. Heeft u werknemers met tijdelijke contracten in dienst? Heeft u werknemers in dienst op oproepbasis of met min/max contracten? Maakt u gebruik van payrolling? Dan kunt u als werkgever niet achterover gaan leunen en wachten op wat er gaat komen.’

Actie

Om in te spelen op de nieuwe regelgeving is het van groot belang om nu al actie te ondernemen, stelt de ondernemer. Mulderij & Partners komt, middels interactieve presentaties over de WAB, met praktische tips en adviezen voor werkgevers, zodat zij tijdig kunnen schakelen.

Deze presentaties zijn gratis bij te wonen op 5, 9 of 10 september van 16.00 tot 17.30 uur. Opgeven kan door een mail te sturen naar info@mulderijenpartners.nl. De presentaties zijn in het pand van Mulderij & Partners aan de Stationsstraat 19.