Apart raadsdebat over ijsbaan; college gaat verantwoordingsdocument opstellen

Hoogeveen - De ijsbaan wordt een stukje dieper de vriezer ingeduwd. Het college van burgemeester en wethouders gaat de raad voorstellen het ijsbaanproject af te blazen.

Het college heeft vanmorgen het definitieve besluit genomen om het ijsbaanproject on hold te zetten. Voor het definitieve stopzetten van het project wordt goedkeuring van de raad gevraagd. Het college stelt voor om hiervoor op 19 september een extra vergadering te houden. ‘Het is een belangrijk project dat we nu stop willen zetten. Daarover willen we uitgebreid verantwoording aan de raad afleggen en willen we onze inwoners ook de mogelijkheid geven om in te spreken’, aldus burgemeester Karel Loohuis.

Verantwoordingsdocument

Om deze verantwoording op een goede manier af te leggen, wordt een verantwoordingsdocument opgesteld, waarin het college aangeeft wat het de afgelopen periode allemaal heeft gedaan in het ijsbaandossier. Ook worden de oorzaken van de kostenoverschrijving aangegeven en geeft het college een overzicht wat het ijsbaanproject heeft gekost.

Oorzaak kostenstijging onduidelijk

Hoe het komt dat de bouw van het ijsbaancomplex 20 miljoen euro duurder wordt aanvankelijk was begroot weet het college nog niet. ‘Door de bouwvak hebben we vorige week maandag het dossier van de aannemers pas gehad. Het gaat om een pakket van tweehonderd pagina’s. Die hebben we niet zomaar bekeken. Dat gaat zeker twee weken duren.’

Het college wil op 10 september het definitieve collegebesluit nemen over het stoppen van het ijsbaanproject en het verantwoordingsdocument. Dit document wordt dan eerste aan de raad gepresenteerd voordat de pers wordt ingelicht.

Begroting

In het verantwoordingsdocument komt ook te staan wat er met de begroting 2020-2023 gaat gebeuren. Dan wordt duidelijk of er een nieuwe begroting komt of dat er een begrotingswijziging aan de raad wordt voorgelegd. Het college stelt de raad voor om op 19 september een speciale raadsvergadering te houden. Loohuis: ‘Daar gaat de raad natuurlijk zelf over, maar we denken dat je het niet te lang voor je uit moet schuiven. Dit heeft zoveel beroering veroorzaakt in de samenleving.’

Zwembad

Wethouder Erwin Slomp liet in de persconferentie van vanmiddag weten dat de huidige zwembad gewoon openblijft en dat er alles aan gedaan gaat worden om het gebouw in een goede technische staat te houden.